Бабушкінський район. КЗО НВК № 99

 Банер Банер Банер Банер Банер

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Звіт директора навчального закладу перед громадскістю

Звіт директора навчального закладу перед педагогічним колективом та батьківською громадскістю

 

Моніторинг діяльності навчального закладу

за  2013-2014 н.р.


     Навчально-виховний комплекс № 99 Дніпропетровської міської ради у 2013-2014 навчальному році реалізуючи методичний проект «Креативність – як спосіб розвитку інноваційної моделі школи майбутнього»  надавав якісні освітні послуги 1070 учням в 37 класах та 150 вихованцям дошкільного закладу в 6 групах. Педагогічний колектив продовжував  пошук найбільш ефективної  інноваційної  моделі розвитку, використовуючи всі можливості, які надавало освітнє середовище.                                                                         З цією метою, представники педагогічного колективу приймали участь в конкурсах, фестивалях, стали дипломатами Міжнародної виставки «Сучасні навчальні закладі – 2014» у березні 2014р. в місті Києві.

    Минулий  навчальний рік позначений позитивними змінами в діяльності навчально-виховного комплексу, підвищення рівня навченості та вихованості дітей.  Постійний моніторинг якості освіти, аналіз здобутків і проблем, їх своєчасне обговорення, аналіз і прийняття рішень  щодо поліпшення ситуації дає можливість забезпечувати якісний набір учнів для навчання, створення умов для розвитку творчої особистості, активно включати учнів в науково-дослідницьку роботу.

     Навчальний заклад має сталий позитивний імідж в мікрорайоні, що дає можливість якісно виконувати закон України «Про середню освіту», залучати громадськість до вирішення проблем навчального закладу. На підставі навчальних досягнень учнів, здобутків і проблем виховної роботи, участі в експериментальній діяльності зроблено моніторинг діяльності НВК № 99 за 2013-2014 навчальний рік.

 

1.2 Аналіз навчальної роботи

 

     У початкових класах  на кінець ІІ семестру навчалося 489 учнів.  Навчально-виховний процес у початковій школі здійснювався відповідно до Типового навчального плану  початкової школи, затвердженого наказом МОНМС України № 682 від 29 листопада 2005 р.( у 1-2 –х класах), до Типового навчального плану  початкової школи, затвердженого наказом МОН України від 29.11.2005р. № 682( у 3-4 класах).   Навчально-матеріальна база достатня для забезпечення виконання Державного стандарту початкової школи. Учні початкових класів забезпечені підручниками на 100%. Навчання велося в кабінетах, які обладнані наочністю, в тому числі зробленою самими учителями, містять достатньо додаткової літератури,  десять кабінетів обладнано аудіовізуальними засобами навчання, кабінети №311 (Бойко Н.П.), №321(Кочмарьова М.М.), №323 (Косенко Т.В.), № 312 (Рощупкіна С.М.), № 312 (Невесела Н.Г.) , №322 (Тищенко Н.І.), №111(Сімонова Т.В.), №121 (Коломоєць Т.О.), №214(Кусік Л.І.), №213 (Замкова Л.М.) обладнано мультимедійними проекторами, в кабінеті №122 (Прачук М.А) встановлено комп’ютер . 

 У початковій школі з 1 вересня 2013р. функціонувало 16 класів та    4 групи продовженого дня.  За рішенням педагогічної ради від 30.05. 2014р. протокол № 8  всіх учнів початкової школи переведено до наступного класу.  Результати навчальних досягнень учнів перших класів оцінено вербально, оцінки в балах не виставлялися. За результатами річного оцінювання  63 учні ( 20,5 %)  2-4 класів показали високий рівень навчальних досягнень,  186 учнів  (51%)  засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні,  120 учні ( 32 %) засвоїли навчальний матеріал на середньому рівні. Слід відзначити, що порівняно з минулим роком якісний показник знань учнів  незначно знизився( на 4 %), ( 2008-2009 н.р. – 72%, а в 2009-2010н.р. – 72%, 2010-2011 н.р. – 72 %, 2012-2013н.р. – 72%, 2013-2014н.р. – 68% ). Значно знизилися показники якості знань ,порівняно з минулим роком,  в 3б класі (Шабрат Г.Я.) 82% -70%; 4г клас (Косенко Т.В.) 80% - 71%.

клас

кількість
учнів

З них

якість

на 10 -12
балів

%

на 7-9
балів

%

на 4-6
балів

%

29

3

10%

18

62%

8

28%

72%

31

1

3%

16

52%

14

45%

55%

30

4

13%

12

40%

14

47%

53%

31

4

13%

17

55%

10

32%

68%

2-І

121

12

10%

63

52%

46

38%

62%

32

7

22%

20

63%

5

16%

85%

33

8

24%

15

46%

10

30%

70%

29

3

10%

12

41%

14

49%

51%

30

5

17%

14

47%

11

36%

64%

3-І

124

23

19%

61

49%

40

32%

68%

31

7

23%

14

45%

10

32%

68%

31

8

26%

17

55%

6

19%

81%

31

9

29%

13

42%

9

29%

71%

31

4

13%

18

58%

9

29%

71%

4-І

124

28

23%

62

50%

34

27%

73%

 

369

63

17%

186

51%

120

32%

68%

Як видно з таблиці високі  показники навчальних досягнень мають:

учні 2 а класу - якісний показник  знань 72% (Зінов’єва Г.Д..); учні 2 г класу - якісний показник  знань 68% (Сімонова Т.В..);

учні 3а, б класів – якісний показник  знань 85%  ; 70% (Бойко Н.П., Шабрат Г.Я.)

учні 4б  класу - якісний показник  знань 81%  (Анастасьєва І.М..).

Результати   перевірочних робіт   свідчать   про   те,   що   вчителі   досягли   хороших результатів   з   питань   формування   загальнонавчальних  умінь   і   навичок школярів,  проведена  значна  робота  над  закріпленням  орфографічних   і пунктуаційних умінь, обчислювальних умінь і навичок. Результати контрольних робіт підтверджують результати навчальних досягнень за рік. Учителі початкових класів усвідомлюють завдання, які сьогодні поставлені перед загальноосвітньою школою, і працюють на кінцевий результат -  формування освіченої, творчої, морально та фізично здорової особистості. Вчителі  початкових класів належну увагу приділяють розвитку загально навчальних умінь і навичок    Всі учителі знають та вміло використовують сучасні методики та технології, знають психологію молодших школярів , застосовують ці знання в роботі. Спостерігаються зміни у якості викладання навчальних предметів учителями початкової ланки. Відзначається перехід від авторитарного, інструктивно – репродуктивного характеру навчання до демократичного, проблемно  – діяльнішого, розвивального.

В початковій школі в 2013-2014 н.р. велась  кропітка робота по знайомству із сторінками історії рідного краю під час вивчення  курсу «Я і Україна». Саме практична потреба розв’язання цього питання зумовила актуальність введення факультативних занять за програмою «Місто мого дитинства – Дніпропетровськ » в 3-4 класах по 0,5 години на тиждень. Учителі розробили та провели серію уроків за планом цього факультативного курсу.

З метою поліпшення вивчення української мови у  початковій школі

введено додатково години на вивчення української мови (по 1 годині на

тиждень  в 2-4 класах).

Найголовніша мета виховної роботи – формування згуртованого

учнівського колективу. З першого дня навчання педагогічний колектив     початкової школи прагнув підсилювати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів, формувати і закріплювати традиції навчального закладу.

Згідно з річним планом роботи школи та з метою підвищення інтересу до навчання учнів початкових класів, формування загальнонавчальних навичок , виявлення обдарованих учнів проведено тиждень початкової школи  та тиждень здоров’я . Протягом тижня було сплановано та проведено ряд навчально-виховних заходів. Слід відзначити значну організаційно-метоичну роботу керівника методичного об’єднання вчителів початкових класів Бойко Н.П.

Робота протягом тижня була чітко спланована, добре організована, всі заходи були добре підготовані, всі класи взяли активну участь в підготовці та проведенні тижня початкової школи. Хід проведення тижня висвітлювався в стіннівках. Учителі початкової школи підготували фотовиставку «Наші добрі справи», «Корисні звички».

 В березні 2014 р. було проведено міський  науково-методичний семінар – практикум для вчителів початкових класів та вихователів дошкільних навчальних закладів м. Дніпропетровська з теми «Спадкоємність у реалізації вимог Державного стандарту дошкільної та початкової освіти в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу та початкової школи». Протягом семінару розглядалось питання  впровадження нових Державних стандартів дошкільної та початкової освіти в навчально-виховному  комплексі №99, оновлення змісту дошкільної та початкової освіти в світлі вимог нових Державних стандартів, забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти з метою реалізації вимог Державних стандартів дошкільної та початкової освіти в НВК №99. Проведено майстер-клас «Ранкова зустріч. Міжнародний день театру» з учасниками семінару (зайцева Н.І.), інтегроване заняття з навчання грамоти «Буква загубилась»(вихователь  ДНЗ Чушикіна О.А.), заняття з англійської мови «Подорож до зоопарку» (учитель Кудлай А.В, заняття хореографічого  гуртка «Веселі малюки» (Лавецька Н.М.) обговорено відеозаписи фрагментів уроків з навчання грамоти : «Закрепление звука [ц]. Буква Ц,ц (учитель Невесела Н.Г.), з  математики : «Счёт до 20. Решение простых задач» (учитель Замкова Л.М.). Проведено майстер – клас: Факультативне заняття з курсу «Моя щаслива планета» (Бойко Н.П.), майстер – клас  : «Абетка харчування» (Рощупкіна С.М.).  Система роботи навчального закладу з питання наступності дошкільної та початкової освіти високо оцінена фахівцями дніпропетровського науково-методичного центру Єліною Я.Ф та Паук С.Л.

Виховна робота з учнями охоплює різні напрямки. Заплановані заходи виконані в повному обсязі. Проведена значна кількість екскурсій: с.Петриківка «Миколин хутір» (4в,4г, 3г, 3б),  музею ім. Д. Яворницького (3а.), Дніпропетровського цирку (2г, 4в), перегляд вистав театру МНС, науково-пізнавальних фільмів в 3-Д форматі, лялькових вистав,  планетарію.

 Учні початкової школи брали участь в проекті «Велика перерва зі спортом»  з метою попередження стомлення, відновлення розумової працездатності, регулювання психічного стану, організації відпочинку та рухомого дозвілля учнів на великих перервах

Протягом навчального року вся виховна робота в початковій школі була спрямована на формування особистості учня, на розвиток індивідуальних позитивних якостей,  на виявлення інтересів, можливостей, творчих здібностей кожної дитини, заохочення учнів до участі в класних та загальношкільних заходах.

Багато цікавого і корисного діти довідалися і багато чому навчилися, відвідуючи групи продовженого дня. Вихователі ГПД Деримедвідь Т.Ф.,  Мамошина В.О., Храмова Н.П. , Дець С.Ю., Кудлай А.В., Прачук М.А. прагнули так організувати другу половину дня, щоб діти почували себе зручно, надійно, спокійно в стінах НВК №99.

2013-2014 н.р. закінчили  570 учнів 5-11 класів, з них 441 учень 5-9 класів, 129 учнів 10-11 класів. З них 3 учнів (Дайнатович- 6Б, Коваленко Т.-7В,Єфремов -9В) оцінені з окремих предметів балами початкового рівня, 255 учнів – 44,5% навчається на середньому рівні, 18 учнів тільки з одного з предметів оцінено балами середнього рівня, 5 учнів мають з одного предмету оцінку «9» балів. На достатньому рівні навчається 272 учні або 48%, високий рівень навченості мають 40 учнів (7%), загальний показник якості знань складає 55%. Рейтинг класів за якістю знань наступні:

1

11Б- 80%

8

10Б – 62%

15

7Б – 44%

2

 6В – 76%

9

6А – 61%

16

8В – 39%

3

 5В – 71%

10

7В- 60%

17

8Б – 37%

4

7А – 68%

11

9А – 59%

18

11В – 33%

5

5Б – 67%

12

6Б – 51%

19

8Г – 29%

6

5А – 66%

13

11А – 50%

20

9В – 29%

7

10А – 63%

14

8А – 46%

21

9Б – 28%

Стабільно високий рівень знань, перевищуючий середній показник по 5-11 класам  у 5-6 класах. У 7-х та 11-х класах якість знань коливається від 8-40% між класами. Найгірші показники в паралелях 8-9 класів, де тільки у 9-А класі якість знань 59%. У паралелі 10-х класів якість знань однакова – 63%.

   В 5-х класах  найбільша кількість відмінників у 5-Б класі (5 учнів). Лідером за якістю знань  є 5В клас, тоді як у 5А, 5Б ( 66% - 67% відповідно).

  У 6 класах навчається 11 відмінників, 8 з них у 6В класі, де самий високий показник якості знань, ІІ місце 6А- 61%, ІІІ  місце 6Б – 51%.

   У 7-х класах навчається 5 відмінників, у 8-х класах – 1 учень. За кількістю відмінників лідерами є:

1. 6В – 8                                6. 7А – 3                       11. 6Б - 2

2. 5Б – 5                                 7. 9А – 3                       12. 8В - 1

3. 5А – 4                                8. 10Б – 2                     13. 6А - 1

4. 11Б – 4                               9. 7В - 2

5. 5В – 3                                10. 11В - 2

В 7Б, 8АБГ, 9БВ, 10А, 11А класах учнів, які навчаються на високому рівні немає.

Підраховано середній бал навченості учнів, він складає по 5-11 класам – 8,3 балів, що на 0,2 вище ніж минулий навчальний рік.

У розрізі класів середній бал наступний:

5А – 8,9

6А – 8,9

7А – 8,0

8А – 7,5

9А – 8,3

10А – 8,0

11А – 9,3

5Б  - 9,3

6Б – 8,1

7Б – 8,4

8Б – 7,3

9Б – 7,3

10Б – 8,5

11Б – 9,7

5В – 8,9

6В – 8,6

7В – 8,1

8В – 8,0

9В – 7,1

11В – 7,8

8Г – 7,2

Спостерігається не відповідність якості та середнього балу. Так, у 5БВ класах при меншому показнику якості  знань більш високий середній бал ніж у 5В класі, у 6А класі середній бал на 0,3 бали вищий ніж у 6В при розбіжності у якості знань на 15%. У 7Б класі при меншій майже на 20% якості знань, середній  бал найвищий. У 8В класі, який посідає 2 місце за якістю знань, середній бал найвищий.  У 9-11 класах якість знань відповідає середньому балу.

Моніторинг рівня навченості свідчить про якісні зміни у організації навчально- виховного процесу , про  підвищення    рівня мотивації учнів до навчання.                                       

З метою контролю за рівнем навчальних досягнень учнів вивчено та узагальнено результати річного оцінювання, розраховано середній бал навченості та визначено рейтинг учнів.

2013-2014 н.р. закінчили  570 учнів 5-11 класів, з них 441 учень 5-9 класів, 129 учнів 10-11 класів. З них 3 учнів (Дайнатович- 6Б, Коваленко Т.-7В,Єфремов -9В) оцінені з окремих предметів балами початкового рівня, 255 учнів – 44,5% навчається на середньому рівні, 18 учнів тільки з одного з предметів оцінено балами середнього рівня, 5 учнів мають з одного предмету оцінку «9» балів. На достатньому рівні навчається 272 учні або 48%, високий рівень навченості мають 40 учнів (7%), загальний показник якості знань складає 55%. Рейтинг класів за якістю знань наступні:

1

11Б- 80%

8

10Б – 62%

15

7Б – 44%

2

 6В – 76%

9

6А – 61%

16

8В – 39%

3

 5В – 71%

10

7В- 60%

17

8Б – 37%

4

7А – 68%

11

9А – 59%

18

11В – 33%

5

5Б – 67%

12

6Б – 51%

19

8Г – 29%

6

5А – 66%

13

11А – 50%

20

9В – 29%

7

10А – 63%

14

8А – 46%

21

9Б – 28%

Стабільно високий рівень знань, перевищуючий середній показник по 5-11 класам  у 5-6 класах. У 7-х та 11-х класах якість знань коливається від 8-40% між класами. Найгірші показники в паралелях 8-9 класів, де тільки у 9-А класі якість знань 59%. У паралелі 10-х класів якість знань однакова – 63%.

   В 5-х класах  найбільша кількість відмінників у 5-Б класі (5 учнів). Лідером за якістю знань  є 5В клас, тоді як у 5А, 5Б ( 66% - 67% відповідно).

  У 6 класах навчається 11 відмінників, 8 з них у 6В класі, де самий високий показник якості знань, ІІ місце 6А- 61%, ІІІ  місце 6Б – 51%.

   У 7-х класах навчається 5 відмінників, у 8-х класах – 1 учень. За кількістю відмінників лідерами є:

1. 6В – 8                                6. 7А – 3                       11. 6Б - 2

2. 5Б – 5                                 7. 9А – 3                       12. 8В - 1

3. 5А – 4                                8. 10Б – 2                     13. 6А - 1

4. 11Б – 4                               9. 7В - 2

5. 5В – 3                                10. 11В - 2

 

В 7Б, 8АБГ, 9БВ, 10А, 11А класах учнів, які навчаються на високому рівні немає.

Підраховано середній бал навченості учнів, він складає по 5-11 класам – 8,3 балів, що на 0,2 вище ніж минулий навчальний рік.

У розрізі класів середній бал наступний:

5А – 8,9

6А – 8,9

7А – 8,0

8А – 7,5

9А – 8,3

10А – 8,0

11А – 9,3

5Б  - 9,3

6Б – 8,1

7Б – 8,4

8Б – 7,3

9Б – 7,3

10Б – 8,5

11Б – 9,7

5В – 8,9

6В – 8,6

7В – 8,1

8В – 8,0

9В – 7,1

11В – 7,8

8Г – 7,2

Спостерігається не відповідність якості та середнього балу. Так, у 5БВ класах при меншому показнику якості  знань більш високий середній бал ніж у 5В класі, у 6А класі середній бал на 0,3 бали вищий ніж у 6В при розбіжності у якості знань на 15%. У 7Б класі при меншій майже на 20% якості знань, середній  бал найвищий. У 8В класі, який посідає 2 місце за якістю знань, середній бал найвищий.  У 9-11 класах якість знань відповідає середньому балу.

 

                               1.3.Робота з творчо обдарованими учнями

Узагальнено результати участі учнів у творчих конкурсах, спортивних змаганнях, цільових програмах, проектах, олімпіадах. Так в межах Всеукраїнського експерименту «Освіта для сталого розвитку» творча група з 6 учнів (кер. Залужна С.П.) серед 61 навчального закладу Дніпропетровської області представила 4 роботи на І Всеукраїнський конкурс «Малюємо комікси в інтересах сталого розвитку. Група  нагороджена медаллю «Лауреат конкурсу «Малюємо комікси в інтересах сталого розвитку», робота учениці 10А класу Деревянко М. направлена на заключний етап конкурсу (Швеція).

      В межах інформаційної кампанії «Дніпропетровськ – новий щодня» 5 учнів (кер. Перепелиця О.М., Захарова І.В.) стали лауреатами, 1 учень (Савченко А. – 9Б) переможцем конкурсу творів «Дніпропетровськ – місто моєї мрії». Учні відзначені подяками міського голови та подарунками.

     У рамках проекту «Мовчазні посланці минулого» серед 114 учнів з 60 навчальних закладів міста учні 8В класу Дзюбелюк В. (вч. Пуйто А.М.), Жмакоа Є. (вч. Шверіна Л.В.) стали переможцями літературно-мистецького конкурсу дитячої творчості «Реліквії, що ожили», присвяченому 70-річчю звільнення Дніпропетровська від фашистів.

    Учні активні учасники та переможці міського літературно-мистецького конкурсу «Собори наших душ» у номінаціях:

1.Декоративно-ужиткове мистецтво – 8 учнів;

2.Живопис до 200-річчя з дня народження Т.Шевченка.

Творча група учнів стала переможцем конкурсу з дизайну «Крок у майбутнє». Учениця 10А класу Деревянко М. переможець міського конкурсу «З Україною в серці». 6 учнів 9-А класу (вч. Захарова І.В.) ІІ місце – 4 учні, ІІІ місце – 2 учні переможці районного конкурсу поетів та прозаїків «В долонях серця молодого». Учень 9-А класу Яковлєв М. переможець конкурсу читців поезії Т. Шевченка. 1 учень 8-А класу Папірник О. та 3 учні 7 класів Лесюк О., Гладчук В., Бондар Д. переможці міського конкурсу інтелектуалів «Турін» (вч.Бєлікова С.А.).

52 учні переможці районного відбіркового етапу учнівських олімпіад, 22 –І етапу, 5 – ІІІ етапу, 1 учень – ІУ етапу. 11 учнів стали переможцями та призерами конкурсу творчо-дослідницьких робіт «Джерельця» (вч. Лось Л.І., Жилка С.С., Торба В.А., Захарова І.В.).

Активна та результативна участь учнів у Всеукраїнських фахових конкурсах:

 

Конкурс

Кількісь учасників

- інформатики «Бобер»

Природничі :

-«Осінній колосик»;

-«Весняний колосок»;

-фізичний «Левеня»;

-математичний «Кенгуру»

-з етики «Кришталева сова»;

- природничий «Геліантус»

-з українознавства:

- «Соняшник»

- «Патріот»;

-з російської словесності:

-«Лукоморье»;

-«Русский медвежонок»;

-Англійської мови:

-Пазли»

16

 

189

131

50

226

11

58

 

204

82

 

319

310

 

60

 

Переможцем міського конкурсу читців поезії «Души прекрасне порывы» став учень 10А классу Пархоменко Р. (вч. Біла Л.Д.).

6 учнів переможці районного, 2 учнів міського етапу Всеукраїнського конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика (вч. Поцелуйко Р.К.), 9 учнів (5-10 класів кер. Залужна С.П.) лауреати міського конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Пасхальні кольори», 6 учнів міського конкурсу «Місто майстрів». Учениця 9А класу Ремізовська Є. (вч. Захарова І.В.) лауреат міського туру ХІІІ Всеукраїнського  конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Література» за розкриття теми «Україна, як і великий наш Кобзар вічні».

   Вокально-хоровий колектив «Співочі голоси» переможець (ІІ місто) районного пісенного фестивалю «Зоряне коло» (кер. Зузік О.В.). На високому рівні підготовлено та проведено фестиваль  «Шевченко і музика», святкові концерти: «Пророчий голос Кобзаря», до свята 8 Березня, Дня Перемоги (кер. Зузік О.В., Шестакова Т.О., Бойко Н.П., Поцелуйко Р.К.).

    Команда учнів 9-А класу (кер. Артеменко Н.Р., Неплях Є.В.) переможці районного, лауреати міського конкурсу юних інспекторів руху.

    Редакційна  колегія дитячої організації «СЕМС» (Неплях Є.В.) переможець районного, лауреат міського конкурсу «За газетними рядками – справи юначі».

    Команда учнів 7А класу (кер. Костенюк Т.М.) лауреат фестивалю «Екотворчість» Команди учнів стали  переможцями (район І місце, місто – ІІІ місто) з футболу (кер. Ткаченко Ю.С., Каплун А.Д.), посіли 2 командне місце у міських  змаганнях «З вірою у серці» (кер. Каурова С.М.), 2 місце серед юнаків 2001р.н. на приз «Шкіряний м’яч». 3 учні (Козельський А. –11В, Грачов О., Корень О. – 10А, вч. Кислий С.І.) переможці районних змагань з військово-прикладних видів спорту.

У районних змаганнях з:

-футболу (2001 р.н.) – І місце (вч. Каплун А.Д., Ткаченко Ю.С.);

-футболу (9-11 кл.) – І місце (вч. Каплун А.Д., Ткаченко Ю.С.);

-волейболу (дівчата 9-10 кл.) ІІ місце (вч. Каурова С.М.);

-баскетболу (дівчата 7-10 кл.) І місце (вч. Каурова С.М.);

-стритболу (юнаки 1996-1997 р.н.) І місце (вч. Каплун А.Д.);

-велотуризму (9-10кл.) ІІІ місце (вч. Ткаченко Ю.С.);

-велотуризму (5-7 кл.) ІІ місце (вч. Ткаченко Ю.С.);

-легкоатлетичного чотирьохбор’я  (1996-1997 р.н.) – І місце (вч. Каурова С.М., Каплун А.Д.);

-«Старти надій» (7 кл.) – ІІІ місце (вч. Каурова С.М.);

-«Туристична доріжка» (5-6 кл.) – ІІ місце (вч. Соловйова М.М.).

Детальний аналіз роботи з обдарованими дітьми проведено методичними комісіями.

21 учень та 9 педагогів відмічено грамотами відділу освіти та подяками голови райради на ІІІ фестивалі «Творчість.Успіх. Визнання».

1.4 Аналіз виховної роботи

           У 2013-2014н.р. виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм, виконання міських довгострокових програм.  Головна увага приділялася розвиткові творчих здібностей школярів; формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод  людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

               Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах: «Соціальний паспорт НВК»; «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах», «Стан роботи гуртків», «Аналіз стану роботи з дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування, багатодітними сім’ями», «Робота  з обдарованими дітьми»,  «Про попередження насильства в сім’ях», «Попередження бродяжництва», «Профорієнтаційна робота з учнями», «Аналіз екскурсійної роботи класних керівників», «Попередження травматизму», «Профілактика шкідливих звичок», «Літнє оздоровлення».

              Розглядалися питання виховної роботи і на засіданнях педагогічної ради:

 «Робота з дітьми, які потребують посиленої педагогічної уваги», «Хід виконання плану заходів реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!», «Розвиток творчих здібностей учнів», «Інтерактивні форми роботи класного керівника», «Попередження травматизму учнів», «Зайнятість учнів у позаурочний час», «Патріотичне виховання учнів», «Формування в дітей навичок здорового способу життя».

              Протягом навчального року увага приділялася екологічному та трудовому вихованню, мета якого є виховання екологічно свідомої особистості, залучення учнів до активної діяльності на захист довкілля. В  навчальному закладі було проведено щорічну всеукраїнську акцію «За чисте довкілля» та день благоустрою території. Протягом квітня-травня проходила щотижнева акція «Чистий четвер». Територія шкільного подвір´я  розподілена між учнями 5-10 класів. Кожен  клас відповідально поставився до благоустрою закріпленої за ним ділянки. На закріпленій територія учнями було прибране сміття, опале листя та гілля, прополоті  шкільні клумби, окопані кущі та дерева, висаджені квіти. Учнями 9-х класів було висаджено кілька дерев та кущів. Учнями 3-А класу висаджені кущі троянд.   На уроках трудового навчання учнями 6-х класів (вчитель Богдан А.С.) було виготовлено шпаківні, що розмістились на деревах шкільного подвір´я. Учні старших класів брали активну участь у фарбуванні  обладнання на шкільних спортивних майданчиках. Заклад приймав участь в районному конкурсі «Кращий двір». Учні 7-А класу брали участь в районному та міському турах  конкурсу  «Екотворчість» (кл. керівник Костенюк Т.М.).  Пам’ятаючи про екологічну катастрофу, щорічно в НВК проводиться лінійка – пам’яті ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Класні керівники проводили класні години до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на тему: «Їх вчинок безцінний, їх подвиг безсмертний» та   уроки - пам’яті до дня Чорнобильської трагедії  на тему: «Дзвони Чорнобиля». Учні 10-А класу (Лісконог Л.В.) відвідали районні заходи: вечір пам´яті ліквідаторам ЧАЕС в СЗШ №80,  «Чорнобильська зона» в СЗШ №53. Мали місце і класні години щодо екологічного виховання «Увійди в природу другом», «Допоможи природі», «За життя без сміття» та інші, організована виставка малюнків «Осінній диво грай», «Збережи природу», «Ті, що зазирнули в обличчя смерті» та інші. Творча група учнів дитячої організації «СЕМС» провела акцію «Батарейка». Щороку учні є переможцями районного конкурсу науково-дослідницьких робіт «Джерельця» у рамках Всеукраїнської акції «Краса та біль України» у номінації екологічне краєзнавство.

              У 2013-2014н.р. діяльність педагогічного колективу була спрямована і на патріотичне виховання учнів. Учні та педагогічний колектив із зацікавленістю взяли участь в акції «Безсмертний полк». У зв’язку з відзначенням 69-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. класними керівниками були проведені класні години, покладання квітів до пам´ятника Михайла Панікахи та Сташкову. Незабутньо пройшли екскурсії бойовими місцями Дніпропетровської області, віртуальні екскурсії до музеїв та туристично-краєзнавчі подорожі «Наш край у роки ВВВ». На І поверсі оформлено виставку «69 річниця Перемоги».  Вчитель образотворчого мистецтва Залужна С.П. провела конкурс малюнків та плакатів «Пам´яті визволителів». Вчителі історії організували перегляд фільмів про Велику Вітчизняну війну; учителі-філологи провели конкурс літературних творів «Військовий ешелон». Класними керівниками проведені єдині уроки мужності «Збережемо мир на планеті», зустрічі  з ветеранами. Організовано  пройшла акція: «Молодь вшановує ветеранів», мета якої привітати зі святом ветеранів мікрорайону квітами та подарунками, надати допомогу по господарству. Великою подією стало урочисте відкриття оновленого куточку бойової слави «Дніпропетровськ  в  солдатській шинелі» на 3 поверсі навчального закладу.

               Шестеро  учнів НВК №99 стали переможцям районного конкурсу  «Розповім про подвиг» та акції «Лист ветерану». Учні вокально-хорового гуртка «Співочі голоси» приймали  участь у міському конкурсі-фестивалі «Пісня в солдатській шинелі» (керівник гуртка – Зузік О.В.). Спортивна команда  9-10 класів прийняла участь у  міському легкоатлетичному пробігу «2 милі Миру» з нагоди 70-ї річниці визволення м. Дніпропетровська від фашистських загарбників.

               З нагоди Року учасників бойових дій на території інших держав в навчальному закладі  відбувся районний захід – літературно-музична композиція «Афганістан – незагоєна рана» (вчитель Пуйто А.М.) та літературна світлиця «Безсмертям дихає кожен  рядок, що дарує людям натхнення» (вчитель Димура В.І.). Вчителями історії проведені тематичні години історії «Рядки опалені Війною». Учні взяли участь у міському конкурсі дитячої та юнацької творчості  «Безсмертний полк» до 25-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану. Класними керівниками проведені тематичні класні години « Афганістан наша пам´ять, Афганістан – наша біль…».

               В січні 2014 р. в 1-11 класах проведений єдиний тематичний урок до Дня соборності України. Класні керівники 1-4 класів провели з учнями бесіди щодо державних символів України, а також конкурс малюнків «Моя Батьківщина». Вже традицією стало проведення  акції «Діти єднають Україну», в межах якої учні спільно з класними керівниками виготовили символи єднання з синьої та жовтої стрічок.

              Протягом року проведено чимало заходів щодо громадянського виховання учнів. Так, вчителі історії підготували учнівську конференцію «За єдину Україну», вчителі-філологи написали з учнями твори-роздуми  «З Україною в серці», «Герої – захисники».

У шкільній бібліотеці створено виставку книг видатних письменників, історичних документів до вшанування пам’ятних дат.

              Фізична культура й здоров’я формують в учнів потребу фізичного вдосконалення, загартовують волю. Тому протягом навчального року учні НВК під керівництвом Каурової  С.М., Каплуна А.Д., Соловйової М.М., Ткаченка Ю.С., Кислого С.І. взяли участь у спортивних змаганнях гімназії, району, міста. Учні навчального закладу приймали активну участь в акції «Пробіг з вірою в серці», у міському командному фестивалі  з танцювальної аеробіки «Дніпро-Фітнес-Штурм», в районних змаганнях до Дня міста та до Дня захисту дітей («Сміливі. Спортивні. Спритні.» та «Туристична доріжка»), у змаганнях з футболу «Шкіряний м´яч», у змаганнях зі спортивного орієнтування «Дніпрова хвиля» та фут залу, приймали участь у міському легкоатлетичному пробігу «2 милі Миру», у районному фестивалі «Нащадки козацької слави». В НВК проведені спортивні естафети до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Збройних сил України, легкоатлетичної естафети «Спритні. Сміливі. Сильні» до дня Соборності України, 69-річниці Перемоги. Під  час зимових канікул учні активно відвідували каток «Тополя», «Дафі», «Караван».

         Команда учнів отримала призові місця у районних змаганнях зі спортивного орієнтування, велотуризму, баскетболу, футболу, волейболу, регбі.

          12.09.2014р. класні керівники 1-11 класів провели всеукраїнський олімпійський урок «Історія – є. Майбутнє – твоє.». Протягом  року класними керівниками сумісно з вчителями фізичного виховання та  лідерами учнівського самоврядування проводиться єдина ранкова зарядка.

          З метою виховання здорового способу життя класними керівниками проведені тематичні бесіди «За здоровий спосіб життя» (1-11 кл.), захист творчих робіт учнів - дослідницьких робіт «СНІД: людство під знаком біди» (Холод Лілія, 10-Б клас) та «Наркоманія – соціальне зло» (Костенюк Анастасія, 9-Б клас), урок-диспут «Алкоголь і особистість» для учнів 9-10 класів (Барабоша Вероніка, 10-Б клас), лекція «Нікотин – отрута» для учнів 7-10 класів (Нечволод Марія, 9-А клас).  Класними керівниками спільно зі шкільним психологом протягом навчального року організовані тренінги для учнів, вчителів та батьків з питань формування здорового способу життя і безпечної поведінки.

            З метою проведення цілеспрямованої роботи з учнівською молоддю щодо профілактики травматизму, виховання поважного ставлення до безпеки людини, педагогічним колективом проводилась систематична робота. Продовжено  викладання курсу «Основі безпеки життєдіяльності», на уроках учні мають змогу відпрацювати практичні дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, проведено місячник «Увага! Діти на дорозі!». Вже традицією стало проведення в НВК свята «Світлофор» для учнів 1-4 класів.  Протягом року організовані та проведені валеологічні акції «Молодь за здоровий спосіб життя», диспути «Виконуй  правила дорожнього руху», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Правила поведінки на воді».  Учні 9-А класу стали учасниками районного та міського турів Всеукраїнського конкурсу ЮІР. В квітні відбувся щорічний День Цивільного Захисту в рамках якого учні мали змогу відпрацювати порядок дій у надзвичайних ситуаціях. В квітні-травні в навчальному закладі проведені Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності. В травні місяці учні 1-7 класів переглянули виставу Театру МНС «Одного разу в місті».

                Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне самоврядування «СЕМС» (Сміливі Енергійні Молоді Симпатичні). Членами  учнівського комітету організовується  і контролюється  чергування учнів по школі, проводяться рейди-перевірки наявності шкільної форми, дотримання учнями правил поведінки. Активну участь учнівське самоврядування приймає у підготовці шкільних заходів та конкурсних програм. Лідери закладу Савицька Карина (10-А клас) та Трохімчук  Єлизавета (10-А клас) приймали участь у асамблеї лідерів учнівського самоврядування в МПДЮ.

                Протягом навчального року організовані волонтерські загони, які  надавали посильну допомогу людям похилого віку, ветеранам  ВВВ, а також дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах – акція «Ми – завжди поруч» до дня Св. Миколая (збір канцтоварів, розвиваючих ігор для дітей реабілітаційного центру «Надія». На свято Старого Нового року для дітей центру  «Надія» було організовано новорічну виставу за участю учнів нашого закладу. Дітей дитячого будинку №1 учні НВК№99 привітали зі святом Св. Миколая підготувавши для них різноманітні  подарунки.

                  З метою художньо-естетичного виховання протягом навчального року для учнів закладу були організовані екскурсії до театру Опери та Балету (7-10 кл.), Драматургічного театру ім. Т. Г. Шевченка, Молодіжного театру, театру одного актора «Крик», до кінотеатрів «Січ» та «Дафі», а також до Дніпропетровського цирку. Учні 9-А  та 9-Б класів відвідали  історичний музей Холокосту. Цікаво пройшли екскурсії «Місцями бойової слави», «Дніпропетровськ  релігійний»,  а також до Львова та до Агросоюзу. Гостинно приймали в актовому залі НВК творчі колективи зі спектаклями, цирковими виставами, мобільний планетарій. Яскраво і весело учнями НВК були підготовлені концерти до Дня вчителя, до свята 8 Березня. Незабутніми пройшли традиційні свята Першого та Останнього дзвоника, Посвята в гімназисти, Новорічний бал.

               З метою виконання Міських довгострокових програм учні НВК протягом навчального року брали участь у різних конкурсах та змаганнях. Під керівництвом педагога-організатора учні брали участь у районній ярмарці-презентації «Школа – моє натхнення». Учні 3-А класу (кл. керівник Бойко Н.П.) отримали призове місце у районному конкурсі «Півгодини  на чудеса». Призові місця отримали учні в районному конкурсі «Планета дитинства» до Дня захисту дітей. Протягом року учні НВК брали участь у районних та міських конкурсах : літературних творів, дитячого малюнку. Вихованці вчителя образотворчого мистецтва Залужної С.П. стали переможцями міської виставки  з  декоративно-ужиткового мистецтва «Собори наших душ». Команда учнів 9-10 класу стала Лауреатом міського конкурсу «За газетними рядками – справи юначі» (керівник Неплях Є.В.). Вокально-хоровий ансамбль «Співочі голоси» успішно прийняв  участь у міському фестивалі до 70-річчя звільнення м. Дніпропетровська  від фашистів «Пісня в солдатській шинелі», пісенному фестивалі «Шевченко і музика», посіли почесне 2 місце у міському конкурсі «Зоряне коло» (керівник Зузік  О.В.).

              Невід’ємною складовою у вихованні дітей полягає робота з батьківською громадськістю. Головне  завдання педагогічного колективу – залучити батьків до загального виховного процесу. Батьки НВК беруть участь у позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, налагоджена робота «педагоги - батьки» з метою зменшення конфліктних ситуацій в навчально-виховному процесі. Протягом року організовані та проведені батьківські всеобучі, конференції батьківської громадськості. На І поверсі оформлено куточок для батьків, де розміщені телефони довіри та необхідна інформація. Встановлено  графік прийому громадян з адміністрацією навчального закладу, а також зі шкільним психологом. Активізовано роботу батьківської ради щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти.

 

1.5  Соціальний захист дітей

      З метою соціального захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах протягом навчального року проводився моніторинг сімей в яких виховувались  такі діти. Створено банк даних на учнів закладу, які виховуються в сім’ях під опікою, багатодітних сім’ях, які потребують супроводу з боку відповідних служб району. Для дітей пільгових категорій було організовано харчування яким користувалося 474 учні 1-4 класів, 34 учні з багатодітних сімей. 11учнів інвалідів. 3 дітей під опікою, 30 учнів в групах продовженого дня.На ці потреби в кошторисі закладу на 2014 рік закладено 511413 гривень. Дітям пільгових категорій надавалась можливість безкоштовного відвідування театрів, вистав, цирку. Надавалась допомога канцтоварами з боку депутатів міської ради. В літку 2014 року для дітей дві зміни працював пристосований літній табір відпочинку при НВК № 99, який відвідали біля 75 дітей.

     З метою недопущення травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, забезпечення умов з охорони праці протягом навчального року проводилася робота з профілактики. Питання охорони праці, охорони життя заслухані на педагогічній раді при директорові, видані відповідні накази, проведені вчасно відповідні інструктажі. В той же час за навчальний рік було травмовано 2 учнів під час навчально-виховного процесу. 3 з яких через порушення учнями правил поведінки під час уроків, 1 на уроці фізкультури і 1 травма через хуліганські дії однокласника. По всіх видах травм проведено розслідування, складено акти, видано відповідні накази. Спільно з профспілковим комітетом розроблено нову колективну угоду на 2013-2015 роки, де заплановані заходи на поліпшення охорони праці, охорони життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

1.6.Підсумки роботи навчального закладу на ІVетапі

впровадження експерименту «Створення механізмів

трансформації навчально-виховного процесу на основі

принципів випереджаючої освіти для сталого

розвитку суспільства на 2009-2015 н.р.

 

 З метою узагальнення результатів діяльності навчального закладу  на ІV (корегуючому етапі) «Корекція основних напрямків реалізації проекту,уточнення завдань для окремих педагогічних ланок, учнівської спільноти та батьківської громади» проаналізовано рівень індикаторів сталого розвитку у галузі освіти у розрізі ІІІ напрямів: стартового, активної діяльності, творчого розвитку дітей.

Протягом 2013-2014 н.р. скореговано план роботи на ІV етапі, визначено провідні  мету та завдання, проведено низку організаційних та методологічних заходів щодо досягнення мети експерименту.

За індикатором «Шкільна концепція» та «Освітня програма» навчальний заклад знаходиться на етапі творчого розвитку ідеї. У зв’язку із введенням до складу НВК – дошкільного навчального закладу, прийняттям нового державного стандарту початкової та базової освіти,введенням нових навчальних програм для школи II ступеня затверджено нову редакцію Статуту навчального закладу, а на його підставі внесено доповнення та корективи до шкільної Концепції розвитку (засідання педагогічної ради від 30.08.2013 р. протокол № 1) та Програми розвитку  навчального закладу до 2017р.

  Система особистісно – орієнтованого навчання   передбачає  організацію освітнього процесу  у 3 напрямах:

- рівний доступ  до якісної освіти дітей, які за станом здоров’я навчаються вдома;

- робота з обдарованими учнями;

- соціальний патронаж дітей,які потребують додаткової педагогічної уваги;

У навчальногому закладі  активно запроваджуються як  освітні, так і виховні технології, або їх елементи, та методи.

 Для учнів початкових класів притамане залучення  ігрових технологій нвчання, технології розвивального навчання, технології колективного творчого виховання.

 У  гімназичних классах використовують  технології проблемного навчання, технології розвитку критичного мислення, інтерактивного навчання, створення ситуації успіху.

 У профільних  10-11 класах технологія програмового навчання, проектні технології,які до речі впроваджують в усіх  классах, але  різні за строками впровадження.

 В усіх класах  уроки та виховні заходи відбуваються з комп’ютерною підтримкою.

  Навчально- виховний процес  спланований за чинними навчальними планами та програмами ,затвердженими МОН України. З метою якісного викладання української мови у початкових класах,інформатики, іноземної мови, трудового навчання ,курсу «Захист Вітчизни», фізичної культури  у 10-11 класах відбувається поділ на групи.

Навчання учнів інформаційно- технологічного профілю відбувається на базі Дніпропетровського обласного центру інформаційних технологій .

        Один із напрямів роботи навчального закладу це використання Інтернет та медіа освітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості.  У зв’язку з чим проведено низку організаційних, діагностичних, методичних, освітніх заходів.

Проведено другий етап діагностики рівня впливу Інтернет та медіа освітніх технологій на становлення інноваційної особистості учнів та їх ставлення до впровадження у навчальному закладі медіа освітніх інновацій. На питання анкети дали відповідь учні 8 класів (72 чол.), 10 класів (55 чол.).

До соціологічного дослідження залучилися 50 вчителів. Узагальнено результати анкети 180 батьків з питань вивчення сімейної медіа культури з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження Інтернет та медіа технологій.

За результатами  проведення апробації електронних освітніх ресурсів науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх» ДОІППО  нагородив навчальний заклад ноутбуком.

   Національний тренер НП «Відкритий світ» Мухіна Л.А. протягом року навчала педагогів Бабушкінського району за програмою «Інтел 10,0., Веб 2.0                      Продовжено методичний супровід, розроблено та проведено семінарські і практичні заняття для класних керівників, вчителів-предметників із питань упровадження Інтернет та медіа освітніх технологій.

   Засідання педагогічної ради ,педагогічне читання,семінари –практикуми , круглі столи, засідання педагогічної ради, батьківські збори проходять з комп’ютерною підтримкою.

     Суттєво поповнилася медіатека навчального закладу електронними уроками та виховними закладами.

     Вчителі показали високий рівень інформованості та достатній та високий рівень сформованості практичного використання Інтернет та медіа освітніх програм та технологій, про що свідчить нагородження дипломами призерів та лауреатів 7 вчителів,які надали свої роботи на II Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель- обдарований учень».

     Проведено корегування  єдиної електронної бази даних навчального закладу в рамках створення єдиного інформаційного простору Дніпропетровської області. Успішно реалізується інформаційний проект «Курс школа», «Мої знання»,у якому задіяно родини 1059 учнів, що надало можливість покращити інформаційну обізнаність батьків стосовно результатів навчальних досягнень учнів, їх участі у різноманітних освітніх заходах; адміністрації навчального закладу створювати у автоматичному режимі розклад уроків, звітність за формами: ЗНЗ 1, РВК 77, 83, контролювати своєчасність та об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів, обсяг та зміст домашніх завдань, середній бал оцінювання знань учнів класу за урок, тему, семестр, рух учнів, склад методичних комісій, педагогічний склад за різними категоріями та інше.

     Постійно модерується офіційний сайт навчального закладу, на освітньому порталі «Класна оцінка», з матеріалами якого  за 2 роки  ознайомилося  більше 109 000 відвідувачів.                                                                                                                 Обіг документації навчального закладу реалізується через платформу line.com.ua.

     Педагогічні працівники брали активну участь у різноманітних методичних заходах,у тому числі у  Міжнародному  з’їзді  педагогів у м. Краків (Польща)- директор В.О.Гончаров. На базі навчального закладу проведено  міський семінар вихователів дошкільних установ  спільно з вчителями початкової школи з питань наступності у освітньому процесі. 

Укладено угоду про продовження співпраці на 2011-2016 рр. з обласним центром інформаційних технологій та технічної творчості дітей та молоді щодо надання освітніх послуг з профільного інформаційно-технологічного навчання.                                              Завершено 2 річний термін профільного вивчення інформатики учнями 11-а класу. За результатами завершення навчання 22 учні отримали свідоцтва МОН України про присвоєння кваліфікації : «оператор комп’ютерного набору, лаборант-програміст». Учні показали переважно високий та достатній рівень знань під час річного оцінювання та державної підсумкової атестації. З 22 учнів балами високого рівня оцінено 14 учнів, що складає 63%, достатнього рівня 25 учнів (28%), середнього рівня 2 учні (9%), учнів з початковим рівнем знань немає. Високий рівень використання Інтернет-ресурсів , програмних засобів, власно створених учнями електронних проектів у позакласній роботі з предметів, виховній роботі.

Високий рівень використання вчителями сертифікованих електронних продуктів під час проведення уроків та в позаурочний час.

Протягом року до послуг учнів та вчителів безперебійно працював Інтернет в двох комп’ютерних класах ( 24 комп’тери)

Суттєво покращалася матеріально-технічна база:

-23 навчальні кабінети обладнано демонстраційною апаратурою (проектор,екран,2 мультимедійні дошки), ноутбуками, принтерами,ксероксами;

Впроваджено посаду інженера-електронника.

100% фінансується варіативна частина навчального плану. Учні мають можливість прослухати курси за вибором та факультативи пропедевтичного характеру: «Місто мого дитинства», « Аранжування особистості», «Інтелект»,«Математична логіка» та інші.

 За державні кошти працює 4 групи продовженого дня.

Роль школи в місцевій громаді знаходиться на етапі творчого розвитку ідеї. Вчителями проводиться значна робота щодо виховання у мешканців культури спілкування, вони активні учасники Всеукраїнської акції «Ми за чисту Україну». Активна і свідома участь педагогів у проведенні виборів депутатів Верховної ради, місцевих органів. 44 вчителя активно впроваджують державну програму зовнішнього незалежного оцінювання,  беруть участь у роботі пунктів тестування, підготовці інструкторів ЗНО Бабушкінського району, у перевірці творчих завдань відкритого типу з іноземної мови,російської мови та літератури.

Участь педагогів та учнів у соціальному житті мікрорайону   на етапі активної діяльності. Вчителі активні учасники сходів мешканців мікрорайону, збору інформації для створення соціального паспорту навчального закладу та мікрорайону. Висока якість роботи педагогів  з питання обліку дітей шкільного віку, організації підтримки одиноких громадян.

                           1.7.Підсумки діяльності  психологічної служби

Психологічна служба  в минулому навчальному році працювала

згідно річного плану навчального закладу і плану роботи психолога та була спрямована на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я; розробку та впровадження розвивальної, корекційної програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів; сприяння вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів, можливостей, підготовку учнів до свідомого життя; первинну профілактику жорстокого поводження з дітьми,  злочинності, різного виду залежностей та шкідливих звичок серед дітей різних вікових категорій; формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків або осіб, що їх заміняють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

Велика увага надавалася питанням, що стоять на постійному контролі  - це  профілактика насилля над дитиною, торгівля людьми, гендерне виховання, профілактика суїцидів, використання здоров’язберігаючих технологій та постійний психологічний супровід всіх учасників навчального процесу.

Згідно рекомендацій МОН відбулося  впровадження години психолога з метою життєтворення особистості учня та корекції психолого - розвивального виховання дітей різного віку. В 7 класах проводився курс за вибором «Аранжування особистості».

В роботі психолога постійно використовувалися різноманітні види діяльності,  передбачені Положенням про психологічну службу: організаційно-методична, консультування, психодіагностика, корекційно-відновлювальна, розвивальна та навчальна діяльність.

Протягом року для учнів початкової школи були проведені години психолога за темою «Стежка до свого Я»,  спрямовані на формуванням емоційної стабільності та позитивної самооцінки у дітей молодшого шкільного віку, адаптації до навчання першокласників, що проводилася з метою попередження та подолання труднощів у навчанні, була направлена на виявлення психолого-педагогічного статусу учнів, та дослідження рівня інтелектуального розвитку, рівня розвитку зорово-моторної координації, короткочасної та довготривалої пам'яті, особливостей логічного та просторового мислення. З метою виявлення  та систематизації учнівських проблем 1-х класів запроваджено «Карту спостережень за процесом адаптації», проведено пояснювальні співбесіди з класними кері вниками.Аналіз результатів діагностики показав достатній рівень розвитку короткочасної та довготривалої пам'яті, логічного мислення, але спостерігалися труднощі при виконанні завдань,  що потребують просторового мислення,   та розвитку словникового запасу учнів. Корекційно-розвивальна робота проводилася з метою визначення шляхів і способів психолого-педагогічної підтримки школярів, успішної адаптації в шкільному середовищі.З метою отримання інформації про психологічну готовність учнів 4-х класів до навчання у середній ланці та профілактики шкільної дезадаптації проведено діагностику рівня та структури інтелекту учнів. В цілому учні показали високий рівень інтелектуального розвитку. Найбільш складними залишаються завдання,  що потребують складного аналітично-синтетичного мислення. Для учнів 4-х були проведені такі корекційно-розвивальні заняття:  «Профілактика агресивної поведінки» та «Ми – майбутні п’ятикласники». Серед учнів середньої ланки здійснювалася діагностика соціально-психологічного клімату класу та діагностика мотивації до навчання та емоційного відношення до навчання серед учнів 5-х класів, що дозволило виявити учнів з низьким рівнем  адаптації  у шкільному колективі.З метою виявлення кризових станів проведено діагностику рівня тривожності у паралелях 5-7 класів та рівня усіх видів агресивності серед учнів 5-11 класів.

Серед учнів 8-х класів проведено заняття з елементами тренінгу «Толерантність у спілкуванні»,  для учнів 10-11 заняття з елементами тренінгу «Як розпорядитись своїм життям»  та анкетування «Професійний вибір учнів 11 класу».

За програмою «Універсал» досліджувались  соціально-комунікативний розвиток учнів 5-х – 11-х класів (методика «Соціум»); вади особистісного розвитку (анкета «Двір») та визначалися ціннісні пріоритети дітей.

Для старшокласників надавалися індивідуальні профконсультації, допомога у вивченні інтересів, схильностей та здібностей, проводились заняття з елементами тренінгу: «Гендерні стереотипи та їх вплив на вибір професії», «Лідерство та професія крізь призму гендеру».

Протягом року проводився психологічний супровід дітей, що потребують особливої уваги: обдарованих, під опікою, напівсиріт, з наслідками девіантної поведінки, схильних до тютюнопаління та проявів агресивної поведінки.

Вже декілька років поспіль учні 11-х класів беруть участь в олімпіаді з педагогіки та психології та стають переможцями. В минулому навчальному році  на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології  посіли  ІІ місце Акчуріна Марія та Лєбєдєва Олександра,  учениці 11-Б класу. Акчуріна М. стала переможцем обласного туру Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології.

Стало традицією проведення Тижня психології, де діти демонструють творчі наробки, організують виставки досягнень, вчаться активному спілкуванню, правилам запобігання конфліктів, зустрічаються з цікавими людьми, обговорюють переглянуті фільми, проявляють турботу про дітей та сім’ї, що попали в складні життєві ситуації, відвідують Дитячий будинок, центри «Надія» та «Оберіг». Беруть участь в акціях: «Поділися іграшкою», «Наші добрі справи», «Молодь проти СНІДУ». У рамках Тижня психології відбулися заняття, ігри, міні-лекції, виставка творчості учнів початкових  класів «Пасхальні кольори», перегляд тематичних видеофільмів, зустріч учнів 10 класів зі студентами психологічного факультету  Університету ім. А.Нобеля.

Учні школи були активними учасниками Всесвітнього Дня толерантності.

Для педагогічного колективу було запроваджено просвітницьку презентацію «Профілактика суїцидальної поведінки серед підлітків», психологічний семінар «Невербальні засоби спілкування» та психологічну студію «Професійно важливі якості вчителя - емпатія».

Серед класних керівників проводилась діагностика педагогічної діяльності за анкетою «Схема-характеристика класу»

Вчителям надані психологічні рекомендації щодо попередження суїцідальної поведінки дітей, запобігання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі, роботи з гіперактивними та агресивними дітьми.

 З батьками проводились індивідуальні консультації за запитом, групові консультації з питань адаптації до навчання, сімейного виховання, кризових станів у дітей та підлітків.

Психолог був учасником батьківського всеобучу, де розглядалися такі питання: « Психологічні аспекти втечі дітей з дому», «Наслідки жорстокого поводження до дітей», «Попередження агресивної поведінки у дітей».

        

1.8 .Робота з педагогічними кадрами

 

Загальна кількість педагогічних працівників НВК №99 станом на 01.07.2014р. становить 69 осіб. З них  66 педагогів, 2 бібліотекаря, 1педагог-організвтор.  Всі педагогічні працівники  мають повну вищу освіту. Бібліотекар Якобчук О.Г. має середню-спеціальну освіту.

Кваліфікаційний рівень  працівників:

  • Вища категорія – 45
  • І категорія – 4
  • ІІ категорія – 12  
  • Спеціаліст – 6
  • 9-й тариф.розряд – 1(Лавецька Н.М.)
  • Без категорії -1(Неплях Є.В.)
  • Вчитель-методист – 15
  • Старший учитель –  11
  • Вихователь – методист -2

Неплях Є.В.(педагог-організатор),Лавецька Н.М. (керівник гуртка хореографії)

В 2013-2014 н.р. план підвищення кваліфікації шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації та комп’ютерних курсів при ДОІППО виконано на 100%  ( 16 вчителів пройшли курси підвищення кваліфікації за графіком).

В 2013-2014 н.р. було про атестовано за планом 17 педпрацівників НВК №99: 16 вчителів,  1 вихователь ДНЗ.

Атестація педагогічних працівників в 2014р. проводилась відповідно до п.4 ст. 54 Закону України “Про освіту”, ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту»,  Типового положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту  України від 20.12.2011р.  № 1473 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 08.08.13 № 1135(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013р. за №1417 /23945,наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 10.09.13 № 235-к/тр «Про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників у 2014 р», наказів  управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради  від 16.09.13 № 226 «Про склад атестаційної комісії ІІ рівня управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради та про проведення атестації  педагогічних працівників навчальних закладів міста Дніпропетровська у 2014 р.» , від 30.01.2014р. №49 «про внесення змін до складу атестаційної комісії ІІ рівня управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради» , на підставі наказу № 119 управління освіти та науки  Дніпропетровської міської ради від 03.04.2014р. «Про наслідки атестації педагогічних працівників м. Дніпропетровська у 2014р.» та планом заходів з проведення атестації вчителів НВК № 99.

Адміністрацією та атестаційною комісією  було проведено корегування плану атестації на 2013-2014н.р;  створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідний наказ, ознайомлено педагогічний колектив зі списком педагогічних працівників, що атестуються ; перевірено строки проходження ними курсів підвищення кваліфікації; закріплено членів атестаційної комісії  за вчителями, що атестуються, для вивчення системи роботи та узагальнення досвіду роботи складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів, що атестуються.  Вчителями  оформлено методичні папки самоосвіти  на період атестації та міжатестаційний період. Протягом року практикувалися виступи вчителів, що атестуються, на засіданнях переметних методичних об’єднань, педагогічних радах; вивчався рівень їх професійної діяльності та загальної культури.

За період атестації проведено 8 засідань атестаційної комісії, на яких обговорювалися питання про хід атестації. В своїх виступах доповідачі досконало аналізували систему роботи вчителів, що атестувалися, давали характеристики якості виконання ними посадових обов’язків, наслідків навчально-виховної роботи, професійної компетентності. Члени атестаційної комісії, які були присутні на уроках та позакласних заходах своїх колег, висловлювали свої думки.

Наслідки роботи атестаційної комісії такі:

- Підтвердили відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному  званню «учитель-методист» - 6 педагогічних працівників (Пугач Г.О., Бойко Н.П., Шверіна Л.В., Біла Л.Д., Димура В.І., Костенюк Т.М.)

 Підтвердили відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання  «учитель методист» - Шестаковій Т.О., «старший учитель» - Косенко Т.В.

- Підтвердив відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»  -  2 (Тищенко Н.І., Кусік Л.І.)

- Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 педпрацівникові (Жилка С.С.)

- Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» -3 (Мануйленко С.М., Зузік О.В., Перепелиця О.М.)

- Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 4 педпрацівникові (Сімонова Т.В., Захарова І.В., Кислий С.І., Краснікова В.А.)

 

1.9 Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

 У ДНЗ № 99 на 01.06.2014р. функціонує 6 груп:

- 1 група раннього віку;

- 1 група молодшого віку;

- 2 групи середнього віку;

- 2 групи старшого віку.

Проектна потужність ДНЗ – 115 дітей.

Спис очний склад – 154 дитини.

Кадровий паспорт.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

   Склад педагогічного колективу: заступник директора по ДО, 7 вихователів, 1 музичний керівник, 1 вихователь – методист.

   Освітній рівень:

Середня – спеціальна педагогічна освіта – 3

Вища педагогічна освіта – 7.

(2 з 3 серед. Спеціальною освітою навчаються у вищих навчальних закладах).

   Кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст вищої категорії – 2

Спеціаліст ІІ категорії – 1

Мають звання «Вихователь-методист» - 1.

   Відповідно до перспективного графіка  проходження курсів кваліфікації протягом 2013-2014 н.р. курси підвищення кваліфікації при ДОІППО пройшли 2 вихователя (Євменова О.В., Лисіч Н.І.); 1 вихователь-методист – за результатами атестації  присвоєно кваліфікаційну категорію; 1 музичний керівник – присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.

   Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття»; Закону України «Про дошкільну освіту»; Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017р. формується зміст роботи дошкільного закладу.

  Для вирішення стратегічних завдань, створення найкращих умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей дошкільного віку та апробації новітніх наукових розробок, зусилля педагогічного колективу в 2013-2014 н.р.  було спрямовано на вирішення таких завдань:

І.Продовжувати роботу з забезпечення оптимальних педагогічних умов для реалізації потенційних можливостей кожної дитини шляхом дотримання державного освітнього стандарту, впровадженням інноваційних технологій у педагогічний процес дошкільного закладу, з цією метою:

1.Продовжувати роботу з впровадження варіантної частини БКДО у педагогічний процес дошкільного закладу.

2.Продовжувати роботу з інтеграції родинного та суспільного виховання: плекання духовності  у процесі формування життєвої компетентності дошкільників.

3.Продовжувати роботу по створенню безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості.

ІІ. Продовжувати роботу над обласною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (ІУ етап).

Формування творчої особистості та реалізація творчого потенціалу, педагога як передумова розвитку творчих здібностей його вихованців. Усі педагоги  систематично працювали над удосконаленням своєї професійної  майстерності, відвідували районні семінари, методичні об’єднання, вивчали досвід колег. На базі комплексу НВК № 99 – ДНЗ у березні проведено міський семінар.

     З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та  дидактичні ігри, шляхом самоосвіти  опрацьовували протягом навчального року  педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом».

                                        Організація навчально-виховного процесу.

Результативність роботи з дітьми.

   У 2013-2014 н.р. колектив ДНЗ працював творчо та відповідально, вся робота проводилась на впровадження  в практику роботу державного стандарту дошкільної освіти – Базового компоненту, продовжували створювати належні умови для реалізації завдань комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», спрямували зусилля на створення здоров’язбережувального освітнього простору. Організація навчально-виховного процесу підпорядкована систематичному плануванню роботи з дітьми. Навчальні перспективні та календарні плани відповідають віковим критеріям дітей, їх психологічним особливостям. Види та форми планування в обов’язковому порядку погоджені педагогічною радою та щомісячно погоджуються та затверджуються вихователем-методистом і керівником закладу.

   Навчально-виховний процес в нашому закладі є неперервним. Освітній процес будується на основі специфічних для дошкільного  віку видів діяльності: ігрові, образотворчі, театралізовані, експериментальної. Щоб не упустити всі важливі моменти у розвитку дитини, постійно використовуються різноманітні діагностичні методики.

   Беручи до уваги завдання програми, педагогічний колектив ДНЗ постійно працює над створенням належного розвивального середовища, його  поповненням, прикладає максимум зусиль для забезпечення належного  психологічного  комфорту дітей. У своїй роботі педагоги дотримуються головного принципу дидактики – навчання  через гру, тому всі форми роботи протягом навчального  року побудовані на використанні різних за характером та змістом ігор під час занять, практичної діяльності, на прогулянках.

   Простір групових кімнат використовувався таким чином щоб  діти мали можливість діяти невеликими підгрупами та індивідуально, вільно пересуватися в предметному просторі, за бажанням змінювати свою діяльність. Педагоги постійно працювали  над тим, щоб у ігрових осередках було достатньо матеріалу для організації творчих, дидактичних, розвиваючих ігор, матеріал для організації дослідницької та практичної діяльності, що в свою чергу сприяло саморозвитку дітей.

    Протягом навчального року у закладі плідно виконувалась робота по впровадженню  варіативної частини програми. Завдяки вчителям англійської мови  НВК на двох старших групах були організовані гуртки з вивчення англійської мови дошкільнятами, керівник гуртка з хореографії протягом року проводила цікаві заняття з усіма групами ДНЗ,

     З стін ДНЗ в травні цього навчального року випестились 25 вихованців. Обстеження стану готовності дітей дошкільного навчання показало, що у дітей-випускників на достатньому рівні розвинуті психічні  процеси, потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів, діти мають достатній рівень  працездатності і це завдяки умілому використанню їх практичної діяльності протягом дня. Наші вихованці мають достатній і середній рівень саморегуляції та самостійності, вміють слухати і виконувати  вказівки дорослого, контролювати себе. На достатньому рівні розвинуті дії мислення: класифікація, абстрагування, порівняння, узагальнення, сформована мотиваційна готовність навчання в школі.

Співпраця з НВК

    На виконання завдання «Забезпечення  рівних стартових  можливостей для подальшого успішного шкільного навчання дітям старшого дошкільного віку» проводилась робота з організації співпраці дошкільного  закладу зі школою. Протягом року були організовані екскурсії до НВК: на виставку присвячену 70-річчю визволення Дніпропетровської області та м. Дніпропетровська. Тематичне свято присвячене 200-річчю народження Т.Г.Шевченка проводилось в ДНЗ за участю школярів початкової школи.

    По забезпеченню наступності між дошкільною та початковою ланками освіти було передбачено:

- спільні педагогічні ради;

- відслідкування подальших досягнень випускників ДНЗ;

- взаємовідвідування уроків та занять;

- робота з батьківськими колективами;

- організація спільних свят та розваг.

Робота з батьками вихованців

   Однією з важливих ланок роботи дошкільного закладу є співпраця з родинами наших вихованців. Тому діяльність на початку навчального року починаємо з вивчення соціального портрету сімей вихованців, надалі орієнтуємось на це  в своїй роботі. Педагогічний колектив постійно сприяв психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят шляхом проведення різноманітних форм роботи: батьківських зборів, розміщення матеріалів у куточках для батьків, групових та індивідуальних консультацій, анкетування та діагностування, постійне залучення до активної участі у святах, ранках, відкритих заходах, конкурсах, святах. Використання таких форм роботи передбачає співробітництво, співтворчість педагогів, дітей та батьків.

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

     Відповідно до вимог Закону України «По охорону праці» адміністрація дошкільного закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над виконанням угоди з охорони праці:

-було розроблено комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору;

-у закладі не було зафіксовано випадків травматизму виробничого характеру, дитячого травматизму;

-створено безпечне середовище для перебування працівників, дітей та батьків у закладі;

-проводиться постійне інструктування усіх працівників закладу;

-питання безпеки життєдіяльності дітей виносилося на розгляд педагогічних рад, виробничих нарад.

    Відповідно до Інструкції з організації охорони життя та здоров’я  дітей у ДНЗ педагоги закладу планували та проводили наступну роботу з дітьми:

-у листопаді та травні – тиждень безпеки, дітей ознайомлено з сигнальною системою у садку, проведено бесіди, заняття, ігри, розігрування ситуацій,  ляльковий театр, конкурс робіт «Небезпека поруч». Проведено тренувальні евакуації з приміщень закладу,  вміло організували евакуацію  з другого поверху будівлі,  моделювання правильної поведінки при НС різного характеру відпрацьовували, як з вихователями так і з дошкільнятами.

    Педагоги добирали такі форми роботи, які дозволили б дитині відчути не лише цінність свого здоров’я та життя, а й підготувати до чітких дій у небезпечних ситуаціях, сприяли вихованню самостійності та відповідальності.

У роботі з батьками з цього напрямку були проведені консультації, інформаційні листівки по створенню максимально безпечних умов перебування дитини вдома, на відпочинку, безпечної поведінки у довкіллі.

                                        Організація методичної роботи

Протягом навчального року в закладі успішно проводилась методична робота. Її зміст побудований на основі державних документів про освіту, науково педагогічних досліджень, навчальних планів, програм,  новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивна, методичних матеріалів.

    Консультації, семінари, колективні перегляди занять, контрольні та показові заняття значно підвищили загальний теоретичний та практичний досвід вихователів.

    Контроль та керівництво за навчально-виховним процесом був спрямований на підвищення якості освіти, створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів, зростання професійної майстерності на мобільність колективу, щодо впровадження новітніх технологій, закріплення навичок керування самоосвіти. Так проведено тематичний контроль «Стан виконання навчально-виховних програм».

     Рівень підготовленості  дітей до навчання у школі «Оздоровча робота влітку», фронтальний контроль за станом  роботи груп «Метелики» (ІІ молодша), «Ромашки» (старша). Упродовж минулого навчального року було проведено 3 педагогічні ради («Реалізація творчого потенціалу педагога, як передумова розвитку  творчих здібностей його вихованців», «Морально-етичне виховання дошкільників» (Стежини духовності В. Сухомлинського), «Здоров’язберігаючі  технології у педагогічному процесі ДНЗ». На даних  засіданнях обговорювались навчальні плани, заслуховувалися аналізи тематичних перевірок, проводились контрольні анкетування вихователів з різних методик, засідання круглих столів та інші форми роботи з кадрами.

    Цікаво проводились відкриті заняття, використовуючи нетрадиційні форми навчання. Особливо хочеться відмітити заняття вихователів: Мартиненко Н.В., Пільгуй Т.В., Лисіч Н.І., Чушикіної О.А.

    Педагогічний колектив, разом з батьками  та дітьми приймав участь у районному конкурсі на кращу Новорічну іграшку – вихователі Пільгуй Т.В., Цегельна І.В. посіли ІІ та ІІІ місце та були відмічені подарунками від голови Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради.

    Протягом року багато було проведено конкурсів (на кращу Новорічну іграшку, на кращий осінній витвір з овочів та фруктів, моя сім’я).

    Тематичні заняття: «Увага! Діти на дорозі», 70-річчя визволення Дніпропетровської області, святкуємо Великодень, Вас запрошує країна Вітамінія, Свято хліба, Дні здоров’я, свята, лялькові вистави.

    Систематично ведеться робота у програмному комплексі  «Міська освітня мережа: «Дошкілля та підтримка баз даних в актуальному стані».

    В дошкільному закладі функціонує офіційний сайт. Розділи сайту висвітлюють  основні аспекти роботи саду та постійно оновлюються корисною інформацією та фотокартками з життя закладу.

    Беручи до уваги аналіз роботи дошкільного закладу за минулий навчальний рік, протягом 2014-2015 н.р. дошкільний заклад ставить перед собою наступні завдання:

- спрямувати зусилля колективу на створення здоров’язбережувального  освітнього простору;

- створити безпечні умови для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини;

- активізувати  роботу педагогічного колективу щодо формування стійкої компетенції дітей з питань безпеки їх життєдіяльності;

- налагодження тісної співпраці зі школою для забезпечення наступності дошкільної та початкової ланки освіти;

- реалізація художньо-естетичного напрямку діяльності ДНЗ шляхом організації гурткової роботи.

 

1.10. Фінансово –господарська діяльність       

     Згідно Статуту навчального закладу,фінансова діяльність закладу проводиться самостійно. Джерелами фінансування визначено бюджет району, доходи від госпрозрахункової діяльності, спонсорська допомога. Бюджет на 2014 рік був затверджений у сумі 9 млн. 128 тис. 551 грн. основними статтями у бюджеті НВК є заробітна плата  всіх працівників 5 млн. 589 тис. 602 грн., що складає 61% від загальних  видатків  бюджету НВК. Нарахування на зарплату 2 млн. 829 тис. або 22%.  На оплату комунальних послуг виділено 761 053 це 11,5%. Середа комунальних послуг найбільші затрати на теплопостачання 457 233 грн. Витрати  на інші послуги (телефон, АПС, Інтернет, дезінфекція, обслуговування очистки води, повірка лічильників) склали 110 484 грн. або 1,5%. Витрати на харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій склали

511 413 грн. або 5,5%. В бюджеті не затверджені витрати на матеріально-технічне забезпечення закладу, придбання комп’ютерної техніки. Виділені кошти на медикаменти в розмірі 3 254 грн. Дефіцит бюджетних коштів  поліпшувався  за рахунок доходів від платних послуг та спонсорської допомоги батьків, яка надходила на позабюджетний рахунок закладу та передавалась у вигляді матеріальних цінностей. Інформація про використання коштів розміщувалась на батьківському стенді, на шкільному сайті, доводилась до відома вчителів та батьків на педагогічних радах та зборах.

    Основні витрати спонсорських коштів розподілились наступним чином з 01.09.2013р. по 01.06.2014р.:

1.Установка системи відеоспостереження.

2.Оплата послугш охорони фірмам «Альфа СБ», «Есаул», «Муніципальна гвардія» - 25 000 грн.

3.Придбання спортивного інвентаря – 6 000 грн.

4.Передплата періодичних видань – 4 552 грн.

5.Придбання стендів для куточка «Дніпропетровськ в солдатській шинелі» - 8 300 грн.

6.Ремонт спортивного залу (аварійний) зима 2014р. – 3 000 грн.

8.Ремонт спортивних залів до нового навчального року – 21 000 грн.

9.Ремонтно-аварійні роботи протягом року (сантехніка, електрика, ремонт дверей, заміна замків, очистка каналізації) – 9 600 грн.

10.Придбання миючих засобів – 3 000 грн.

11.Оплата укладки лінолеуму в їдальні – 6 000 грн.

12.Витрати на ремонт комп’ютерної техніки, оплата послуг провайдерів, заправка оргтехніки – 3 500 грн.

13.Забезпечення заходів з охорони праці, пожежної безпеки – 1200 грн.

14.Придбання матеріалів для ремонту приміщень (фарба, цемент, шпаклівка, пензлі, валики) – 3 200 грн.

Всі витрати за вказаний період склали біля 94 352 грн.

Крім того батьками, спонсорами передані на потреби закладу:

1.Миючі засоби – 2 000 грн.

2.Фарба – 5 000 грн.

3.Мультимедійні ноутбуки – 11 708 грн.

4.Шафи б/у, столи б/у – 6 шт.

5.Водонагрівач – 1 100 грн.

6.Інвентар на інструменти для майстерні – 2 000 грн.

Залишок на 01.07.2014р. склав 24 600 грн., які планується використати на наступні потреби:

1.Ремонт приміщень закладу (коридори, туалети, роздягальні, вестибюль, методичний кабінет).

2.Придбання спортінвентаря.

3.Підписання періодичних видань на ІІ півріччя.

6.Встановлення протипожежних дверей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання

на 2014 -2015  навчальний рік

 

На підставі аналізу всіх напрямів діяльності навчально-виховного комплексу № 99, перспективного плану розвитку  до 2015 року з метою участі у Всеукраїнському експерименті за темою: «Формування механізмів трансформації регіональної освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку на термін 2009-2015 рр.»  та регіональному експерименті за темою: «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»  визначаються такі основні завдання на 2014-2015 рр.

1. Перебудова навчально-виховного процесу у відповідності до законодавчих 

    актів України, нового державного стандарту освіти.

2. Розвиток системи дошкільної освіти.

3. Адаптація  учнів  1-х класів  до навчання та  учнів 5-х класів до

   навчання  у гімназії.

4. Розвиток профільного навчання в  10-11 класах, поліпшення якості

      знань  учнів з профільних дисциплін.

5. Індивідуалізація навчально- виховного процесу учнів 11-х класів,

        поліпшення якісної підготовки до ЗНО.

6. Оновлення форм виховної роботи, посилення профілактичної роботи

    з шкідливими звичками та правопорушеннями.

7. Поліпшення рівня науково-методичної підготовки вчителів, забезпечення 

     оволодіння  вчителями інформаційними технологіями та їх впровадження

     у  навчальний процес.

8. Створення умов до навчання дітей різних соціальних категорій.

9.Створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої

              діяльності.

         10.Реалізація   Програми та Концепції розвитку навчального закладу на засадах

               сталості.

         11. Посилення  співпраці з науковими установами, ВНЗ усіх рівнів,

               розвиток міжнародної співпраці.

         12. Вдосконалення  практики державно- громадського управління освітою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

про використання спонсорських коштів

в НВК № 99 за ІУ квартал 2013 року

 

 

І.Залишок коштів на 1 жовтня 2013р.                                      – 24 832 грн.

 

   Надійшло на рахунок закладу

   благодійної допомоги                                                       - 18 118 грн.

 

  Видатки на потреби закладу за ІУ квартал 2013р.:  

 

1.Оплата послуг охорони за договором за 4 місяці          - 10 813 грн.

2.Придбання спортінвентарю                                                       - 5 000 грн.

3.Придбання стендів для оформлення школи                    -  8 300 грн.

4.Передплата періодичних видань                                               -  4 552 грн.

 

Витрати за ІУ квартал                                                                  - 28 665 грн.

 

Залишок коштів на 01.02.2014 р.                                       - 14 284 грн.

 

ІІ.Отримано від батьківських комітетів гранти та дарунки:

 

1.Миючі засоби           - 1 593 грн.

2.Мультипроектори, ноотбуки, екран    - 11 708 грн.

 

Інформація

про надходження і використання благодійних коштів

у НВК № 99 з 01.01.2013р. по 01.10.2013р.

 

 

Всього надійшло коштів за 10 місяців 55 173 грн. 96 коп.

Витрачено за 9 місяців 2013р. – 26 626 грн.

У тому числі:

1.Стенди для потреб закладу  для І, ІІ, ІІІ поверхів на 4 167 грн.

2.Москитні сітки  для класів і їдальні – 754 грн.

3.Заміна склопакетів – 866 грн.

4.Монітор в кабінет інформатики – 1 197 грн.

5.Фарба різна для ремонтних робіт – 2 436 грн.

6.Оплата охоронних послуг формі «Есаул» і «Муніципальна гвардія» за 9 місяців –   12 159грн.68  коп                                                                                                                              

7.Придбання системного блоку для кабінету інформатики – 5 045 грн.

8.Передплата періодичних видань для бібліотеки НВК № 99 – 2 391 грн. 66 коп.

9.Заправка ксероксів, принтерів – 1 130 грн.

10.Придбання хімреактивів – 195 грн.

 

 

    Залишок коштів на рахунку НВК № 99 на 01.10.2013р. – 24 832 грн.

 

   Кошти, які планується витратити в 2013 р.: на оплату охорони, придбання миючих засобів, спортивних товарів, медикаментів, ламп освітлення, придбання роутерів для комп’ютерного класу.

 

НВК № 99б звіт№1 на 05.07.13 Н.doc

ЗВІТ ДИРЕКТОРА НВК№99 ПЕРЕД ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

І БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 11 червня 2013 року

В 2012-2013 навчальному році Навчально-виховний комплекс № 99 Дніпропетровської міської ради забезпечував навчання 1064 учнів в 36 класах та виховання 140 дітей в 6 групах дошкільного навчального закладу. Адміністрація та педагогічний колектив реалізували методичний проект за темою: «Формування механізмів трансформації регіональної освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку на термін 2009-2015 рр.» В щорічному звіті директора НВК № 99 аналізується виконання перспективного та річного плану розвитку закладу, як перебудовується навчально-виховний процес у відповідності з прийнятим новими законодавчими актами України.

Навчально-виховний комплекс № 99 міста Дніпропетровська є закладом, що динамічно розвивається, педагогічний колектив якого прагне до пошуку найбільш ефективної інноваційної моделі розвитку. Творчий пошук, участь в конкурсах та фестивалях, презентація своєї діяльності на виставках та конференціях, а з 2009 року участь у Всеукраїнському експерименті - це один з напрямів удосконалення роботи вчителів та створення нових умов для якісної підготовки випускника.

В навчальному закладі створена власна модель моніторингу якості освіти, яка дає можливість об’єктивно оцінювати стан справ в навчально-виховному процесі і якісно готуватися до інноваційних змін.

Навчально-виховний комплекс № 99 включає в себе загальноосвітню школу І ступеню та багатопрофільну гімназію,дошкільний навчальний заклад ,який створює умови для адаптації дітей дошкільного віку до навчання, через систему співпраці з дитячими дошкільними закладами та діяльністю центру по підготовці дітей до навчання в початковій школі. Це дає можливість забезпечувати якісний набір учнів для навчання в початковій школі, яка працює на засадах розвиваючого навчання та використанні інших інноваційних технологій та проектів таких, наприклад, як «Ранкові зустрічі».Наш навчальний заклад одним з перших в місті Дніпропетровську перейшов на профільне навчання та через діяльність гімназичних класів створив систему до профільної підготовки. За останні роки з набутого досвіду підготовки випускників в класах фізико-математичного, економічного, технологічного, філологічного профілів, та вивчення двох іноземних мов результативність роботи підтверджена як якісного навчання випускників в ВНЗ, результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Позитивним є досвід співпраці з організації профільних технологічних класів при сприянні Дніпропетровського обласного центру інформаційних технологій, це дало можливість об’єднати зусилля двох навчальних закладів, розширити можливості участі старшокласників в науково-дослідницькій роботі. Науково-дослідницька, пошукова, проектна діяльність вчителів та учнів це одна з суттєвих ознак випереджаючого навчання, створення умов для саморозвитку і самонавчання. Педагогічний колектив прагне під час навчально-виховного процесу активно включати гімназистів в дослідження інформації, яка може бути використана як на уроці так і позаурочний час, як для пізнання так і виховання. Ефективна участь і зацікавленість учнів заснована на фаховій підготовці наукового керівника, яким може бути як вчитель, так викладач ВНЗ і навіть батьки. Вже майже 10 років діє шкільна академія наук старшокласників «ШАНС», де, починаючи з 8-го класу, учні працюють над науковими дослідженнями, захищають свої напрацювання на районному конкурсі «Джерельця», обласному і навіть Всеукраїнському рівні, співпрацюючи з вченими в Малій академії наук. Лише за останні роки наші вихованці були серед переможців МАН, які отримали Грант Президента України в галузі фізики, економіки, інформатики. Наші учні серед переможців конкурсів «Мирний космос», «Мікроша», «Права очима дітей» та інших. Таким чином надається право учню проявити себе в різних ролях: від теоретика до експериментатора, а головне отримати натхнення для подальших наукових пошуків. Традицією в навчальному закладі стали громадські вітання переможців.

для забезпечення освітньої діяльності. Необхідно постійно створювати такі умови навчання, при яких кожен учень відчував би комфорт і були відсутні будь які ризики для здоров’я дитини, створювати умови для інклюзивної освіти дітей з обмеженими можливостями. В умовах економічної кризи, необхідно раціональне використання коштів бюджету та інших надходжень, тому що навчальний заклад веде самостійну фінансову діяльність, має в своєму штаті бухгалтерську службу, що цілком виправдовується.

Ми стали на шлях якісних змін в освіті, активно ведемо пошук і апробацію нових педагогічних технологій і, тільки працюючи на випереджальний розвиток ми дамо відповіді на виклики сучасної цивілізації та українського суспільства.

1. Аналіз навчальної роботи

У початкових класах на кінець ІІ семестру 461 учень. Навчання велося за Навчальними програмами для загальноосвітніх закладів 1- 4 класів, видавничий дім «Освіта», Київ 2012р. ( у 1 класах), за Програмою для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи видавництва «Початкова школа», Київ - 2006р., (у 2-4 класах) у режимі одної зміни п’ятиденного тижня. Навчально-виховний процес у початковій школі здійснювався відповідно до Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом МОНМС України № 682 від 29 листопада 2005 р.( у 1 –х класах), до Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом МОН України від 29.11.2005р. № 682( у 2-4 класах). Навчально-матеріальна база достатня для забезпечення виконання Державного стандарту початкової школи. Учні початкових класів забезпечені підручниками на 100%. Навчання велося в кабінетах, які обладнані наочністю, в тому числі зробленою самими учителями, містять достатньо додаткової літератури, шість кабінетів ( № 112, 211, 212, 311, 313, 322) обладнано аудіовізуальними засобами навчання, кабінети №311 (Бойко Н.П.), №321(Кочмарьова М.М.), №323 (Косенко Т.В.), № 312 (Рощупкіна С.М.) обладнано мультимедійними проекторами, в кабінеті № 312 (Невесела Н.Г.) встановлено комп’ютер .

У початковій школі з 1 вересня 2012р. функціонує 15 класів та 4 групи продовженого дня. За рішенням педагогічної ради від 31.05. 2013р. протокол № 7 всіх переведено до наступного класу. Результати навчальних досягнень учнів перших класів оцінюються вербально, оцінки в балах не виставляються. За результатами річного оцінювання 64 учні ( 19 %) 2-4 класів показали високий рівень навчальних досягнень, 180 учнів (53%) засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні, 95 учні ( 28 %) засвоїли навчальний матеріал на середньому рівні. Слід відзначити, що порівняно з минулим роком якісний показник знань учнів залишився на тому ж рівні ( 2008-2009 н.р. – 72%, а в 2009-2010н.р. – 72%, 2010-2011 н.р. – 72 %, 2012-2013н.р. – 72% )

клас

кількість
учнів

З них

Загальна якість знань

на 10 -12
балів

%

на 7-9
балів

%

на 4-6
балів

%

32

7

 22%

20

 62,5%

5

 15,5%

84%

33

6

 18%

21

64 %

6

18 %

82%

28

4

14% 

14

50% 

10

36% 

64%

31

6

19% 

16

51,5% 

9

29,5% 

70,5%

2-І

124

23

18,5 %

71

57 %

30

24,5 %

75,5%

32

10

 31%

14

44%

8

 25%

75%

32

8

 25%

18

56%

6

19 %

81%

30

7

23 %

17

 57%

6

20 %

80%

31

4

 13%

21

 68%

6

19 %

81%

3-І

125

29

 23%

67

 53,5%

26

 23,5%

76,5%

33

4

 12%

15

 45,5%

14

42,5 %

57,5%

30

4

  13%

12

 40%

14

 47 %

53%

27

4

 15 %

12

 44 %

11

  41%

59%

4-І

90

12

  13%

39

  43%

39

  44%

56%

 

339 

 64

 19%

 180

 53%

 95

28% 

72%

Як видно з таблиці високі показники навчальних досягнень мають:

учні 2 а класу - якісний показник знань 84% (Бойко Н.П.); учні 2 б класу - якісний показник знань 82% (Шабрат Г.Я.);

учні 3б, г в класів – якісний показник знань 81% ; 80% (Анастасьєва І.М., Косенко Т.В.)

учні 4 в класу - якісний показник знань 59% (Замкова Л.М.).

Про високий та достатній рівень навчальних досягнень свідчать і результати підсумкових контрольних робіт, проведених в травні 2013р. за завданням адміністрації.

В початковій школі в 2012-2013 н.р. велась кропітка робота по знайомству із сторінками історії рідного краю під час вивчення курсу «Я і Україна». Саме практична потреба розв’язання цього питання зумовила актуальність введення факультативних занять за програмою «Місто мого дитинства – Дніпропетровськ » в 2-4 класах по 0,5 години на тиждень. Учителі розробили та провели серію уроків за планом цього факультативного курсу.

Психічний розвиток молодшого школяра охоплює й поняття інтелектуального розвитку, що ґрунтується на логічному мисленні. Тому в 4-х класах ( по 0,5 години на тиждень) введено курс «Математична логіка» в 4-х класах. Ці заняття сприяють розвитку критичності розуму. Програма враховує розвиток основних аспектів мислення як на вербальному, так і на невербальному рівні. На даний курс покладено завдання формувати в дітей здатність до аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації, вміння класифікувати та узагальнювати, пояснювати та визначати головне, мислити за аналогією, бачити відмінності та закономірності, знаходити причиново-наслідкові зв’язки. Значну роботу по впровадженню цього факультативного курсу вели учителі 4-х класів Невесела Н.Г., Кусік Л.І., Замкова Л.М..

З метою формування читацьких навичок, уміння працювати з книгою та іншою друкованою продукцією введено факультатив «Робота з дитячою книгою» для учнів 2-х та в 3-а класах. На заняттях вчителі Бойко Н.П., Шабрат Г.Я., Тищенко Н.І., Коломоєць Т.О., та в 3а Кочмарьова М.М. навчали дітей розуміти замисел автора, його відношення до зображених фактів, подій, персонажів, вчили самостійно мислити, працювати з текстом, працювали над розумінням прочитаного.

З метою поліпшення вивчення української мови у початковій школі введено додатково години на вивчення української мови (по 1 годині на тиждень в 2-4 класах).

Найголовніша мета виховної роботи – формування згуртованого учнівського колективу. З першого дня навчання педагогічний колектив початкової школи прагнув підсилювати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів, формувати і закріплювати традиції навчального закладу.

Згідно з річним планом роботи школи та з метою підвищення інтересу до навчання учнів початкових класів, формування загальнонавчальних навичок , виявлення обдарованих учнів проведено тиждень початкової школи та тиждень здоров’я . Протягом тижня було сплановано та проведено ряд навчально-виховних заходів. Слід відзначити значну організаційно-метоичну роботу керівника методичного об’єднання вчителів початкових класів Бойко Н.П.

Робота протягом тижня була чітко спланована, добре організована, всі заходи були добре підготовані, всі класи взяли активну участь в підготовці та проведенні тижня початкової школи. Хід проведення тижня висвітлювався в стіннівках. Учителі початкової школи підготували фотовиставку «Наші добрі справи», «Корисні звички».

Виховна робота з учнями охоплює різні напрямки. Заплановані заходи виконані в повному обсязі. Проведена значна кількість екскурсій: екскурсія до органної зали учнів 2а,г, 3в, г, 4а, в класів; екскурсія до «Агро союзу» в с. Майське учнів 2г, б класів; до Аерокосмічного центру 2б, г класів; екскурсія місцями бойової слави нашого міста з відвідуванням історичного музею ім. Яворницького для учнів 2а, б, в, г класів, екскурсія місцями бойової слави нашого міста з відвідуванням Діорами для учнів 2а, б, в,г класів, екскурсія до с. Петриківка та на козацький хутір Галушківка для учнів 3-а, 3-в класів.

Протягом навчального року вся виховна робота в початковій школі була спрямована на формування особистості учня, на розвиток індивідуальних позитивних якостей, на виявлення інтересів, можливостей, творчих здібностей кожної дитини, заохочення учнів до участі в класних та загальношкільних заходах.

Багато цікавого і корисного діти довідалися і багато чому навчилися, відвідуючи групи продовженого дня. Вихователі ГПД Деримедвідь Т.Ф., Мамошина В.О., Храмова Н.П. , Дець С.Ю., Кудлай А.В. прагнули так організувати другу половину дня, щоб діти почували себе зручно, надійно, спокійно в стінах НВК №99

Згідно з річним планом проведено аналіз виконання навчальних програм у 1-11 класах з усіх навчальних предметів у межах часу, відведеного робочими навчальними планами на вивчення предметів з 1 вересня по 24 травня 2013 року.

Перевірено:

1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.

2. Фактична кількість використаних годин:

- використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану;

- відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;

- послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему;

3. Виконання вчителями вимог навчальних програм:

- кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, творчих робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, уроків позакласного читання,обов’язкових контролюючих видів робіт (аудіювання, читання вголос та мовчки, говоріння діалогічне та монологічне) з української мови, російської мови та іноземної мови в 2-11 класах.

- розподіл навчального матеріалу;

- оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

- проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з

графіком тематичного оцінювання.

4. Стан ведення зошитів для практичних та лабораторних робіт з біології, хімії,

фізики, географії у 6-11 класах, зошитів для контрольних робіт з математики,

фізики , хімії, російської мови, української мови у 2-11 класах

5.Об’єктивність оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм:

-оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

-проведення тематичного обліку навчальних досягнень учнів;

-правильність виставлення семестрових оцінок.

Враховуючи перевірку ведення класних журналів і записи, зроблені в них учителями, співбесіди, проведені на підставі календарного планування, можна зробити висновки, що члени педагогічного колективу керувалися у своїй роботі інструктивно-методичними рекомендаціями МОНМС України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2013-2013 н.р. , «Загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», «Інструкцією з ведення класного журналу учнів 1-4,5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». У школі І ступеня навчально-виховна робота була спрямована на формування в молодших школярів уміння вчитися, на інтелектуальний, моральний, соціальний та фізичний розвиток кожної особистості відповідно до вимог, зазначених у державному стандарті початкової школи.

Упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011р. «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» в 1-му класі реалізується відповідно до чинних нормативно-правових документів. За стандартом, освітній процес у початковій школі орієнтується на досягнення результатів навчання учнів початкових класів – сформованих ключових і предметних компетентностей.

Вимоги до забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів, зокрема 1-го класу, відповідають встановленим Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). План навчальної програми з усіх предметів робочого плану виконано.

На виконання наказу МОНМС України № 1/9-399 «Про навчальні плани загалноосвітнії навчальних закладів та структуру 2012-2013 н.р., наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради № 38 від 18.02.2013р. для учнів 1-х класів у період з 04.03.2013 по 10.03.2013р. проведено додаткові канікули.

У школі ІІ-ІІІ ступеня учителі-предметники спланували роботу на основі навчальних програм і кількості годин, визначених робочим навчальним планом навчального закладу.

І за кількістю проведених навчальних годин і за змістом навчальні плани та програми виконано на 100%.

Вчителями повністю відпрацьовано графік контрольних робіт за кількістю тематичного оцінювання. Обов’язкові контролюючі види робіт з: англійської мови, географії, біології, історії, фізики, хімії української та російської мови та літератури , з математики виконано на 100%. Практичні та лабораторні роботи з географії, біології , фізики,хімії виконано в повному обсязі.

Рівень знань учнів перевірено шляхом проведення контрольних робіт.

В повному обсязі 100% виконані плани по індивідуальному навчанню 2 учнів згідно з нормами тижневого навантаження:

Освітній моніторинг - на етапі активної діяльності і передбачає вивчення рівня навченості учнів з окремих предметів, класів за підсумками навчального року, за підсумками ДПА,середнього балу навчальних досягнень, рейтингу навчальних досягнень, рівня згуртованості класних колективів

Так, 2012-2013 н.р. закінчили 601 учень 5-11 класів, які отримали такі результати:

- учнів з початковим рівнем знань не має;

-281 учень показав середній рівень навченості, що складає 47%;

-279 учнів навчається на достатньому рівні – це відповідає 46%;

- 41 учень досяг високого рівня навченості – 6,9%.

Отже, якість знань складає 53%, що на 10% вище ніж попередні навчальні роки.

4 учні (5АВ, 10БВ класів) з одного з предметів оцінені балами достатнього рівня. 26 учнів з одного з предметів оцінені балами середнього рівня.

5 клас закінчили 96 учнів. З них на високому та достатньому рівні навчається 65% учнів. В перше за останні роки у 5-х класах зберіглася кількість учнів, які навчаються на високому рівні у порівнянні з початковою школою. Між цим значна розбіжність між показниками якості знань в розрізі класів, вона складає 14-23%.

5-А – 55%, 5-Б – 64%, 5-В – 78%. 11 учнів мають високий рівень знань, 7 з них навчається у 5-В класі.

6 клас завершили 85 учнів, які майже зберегли високі результати – 66%, які мали у 5 класі. І також спостерігається розбіжність у рівні якості знань між учнями класів у паралелі.

6-А – 74%, 6-Б – 52%, 6-В – 63%. Між цим є потенціал 5 учнів, які з одного з предметів оцінені балами середнього рівня, особливо це стосується 6-В класу.

У 7 класах навчалося 115 учнів. Найкраща якість знань в учнів 7В класу – 50%, у 7АБ – 44%, майже в 1,5 – 2 рази вона менша у 7-Г класі – 27%, це найнижчий показник по школі. 3 учнів мають високий рівень знань. 6 учнів з одного з предметів оцінено балами середнього рівня.

У 8 класах за списком 80 учнів, які показали 36% якості знань. 51 учень – 63,5% - середній рівень, 27 учнів – 34% - достатній, 2 учні – 2,5% - високий рівень. Якість знань у розрізі класів має такий вигляд: 8А – 43%, 8Б-31%, 8 – 33%.

Показники якості знань 8БВ класів – найнижчі у навчальному закладі.

Основну школу завершує 85 дев’ятикласників. З них на середньому рівні навчається 40 учнів – 47%, на достатньому – 49%, високому 3 учнів – 3,5% (усі вони учні 9-Б класу). Загальна якість знань 53%. 9А – 53%, 9Б – 65%, 9В – 41%. Спостерігається суттєве покращення знань у порівнянні з минулим навчальним роком.

10 клас закінчило 70 учнів із загальною якістю знань 49%. 4 учні навчається на високому рівні 6%, 2 учні з одного з предметів має бали достатнього рівня. З урахуванням результатів семестрового оцінювання претендентами на нагородження Золотою медаллю можна вважати учнів: Акчуріну Марію, Петулько Марію, Коновалова Максима. Срібною медаллю – Алексашина Владислава, Івлєву Анастасію, Кострикіна Святослава.

30 учнів – 43% навчається на достатньому рівні, 36 учнів – 51% - на середньому рівні. Учні 10АВ класів мають майже однакову якість знань 36-35%. Результати учнів 10Б класу – 58% якості набагато вищі.

11 клас закінчило 70 учнів із загальною якістю знань 61%. 9 учнів або 13% навчається на високому рівні, 34 учні – 49% - на достатньому рівні, 27 учнів – 38% - на середньому рівні, якість знань у 11А класі – 71%, у 11Б – 51%.

Рейтинг класів за рівнем якості знань має такий вигляд:

1.​ 5В – 78% 7. 10Б – 58% 13.7А, 7Б – 44% 19.8Б – 31%

2.​ 6А – 74% 8. 5А – 55% 14.8А – 43% 20.7Г – 27%

3.​ 11А – 71% 9. 9А – 53% 15.9В – 41%

4.​ 9Б – 65% 10.6Б – 52% 16.10А – 36%

5.​ 5Б – 64% 11.11Б – 51% 17.10В – 35%

6.​ 6В – 63% 12.7В – 50% 18.8В – 33%

Отже, учні 12 класів мають якість знань від 50% та вище.

За кількістю учнів з високим рівнем знань лідирують:

1.​ 5В – 7 учнів 4.10В – 3 учні

2.​ 11А – 5 учнів 5.9Б – 3 учні

3.​ 11Б – 4 учні 6.6А – 3 учні

У 5АБ, 6БВ, 7А, 8А – по 2 учні;

У 7В, 10В – по 1 учню.

У 7Б,7Г,8Б,8В,9А,9В,10А класах учнів з високим рівнем знань немає.

Визначено середній бал навченості учнів.

Найвищий середній бал мають учні: 11А – 9,9; 11Б – 9,7, 6В – 9,3, 5В – 9,1, 5А – 8,9.

Найнижчий середній бал мають учні 8В класу (6,8), 8Б – (7,3), 9В (7,8).

Є певні невідповідності, наприклад, в паралелі 5 класів якість знань вища у 5Б ніж у 5А, тоді як середній бал навпаки на 0,6 вищий у 5А класі.

У 6 класах самий високий середній бал у 6В класі (9,3), тоді як за якістю знань учні знаходяться на ІІ місці.

У 8Б класі якість знань нижча ніж у 8В класі, тоді як середній бал вищий на 0,5.

Тому середній бал потрібно вважати як більш впливовішим інструментом оцінювання колективного рівня знань учнів ніж якість знань.

До державної підсумкової атестації допущено 69 одинадцятикласників, один учень звільнений від ДПА за станом здоров’я, 2 учениці звільнені від ДПА як переможці ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та інформатики.

З української мови переказ з творчим завданням виконувало 69 учнів. З них на високому рівні виконали роботу 22 учні (33%), на достатньому рівні 43 учні (59%), на середньому рівні 6 учнів (8%). Різкого контрасту якості знань учнів 11А та 11Б класу немає. Розбіжність якості знань складає 1% у показнику середнього балу 0,3. У порівнянні з річним оцінюванням у 11А класі результати навчальних досягнень покращилися на 12%, середній бал з 7,7 підвищено до 8,3 (0,6).У 11Б класі якість річного оцінювання та ДПА співпадають 97%, а середній бал на ДПА на 0,1 менший.

З математики учні 11А класу виконували завдання за рівнем стандарту, учні 11-Б класу за профільним математичним рівнем та показали наступні результати:

11А – високий рівень 31%, достатній рівень – 69%, якість 100%, середній бал 8,7.

11Б – середній рівень 18%, достатній 47%, високий 35%, якість знань 82%, середній бал 8,5.

Отже, якість знань вища у 11А класі, тоді як учнів з високим рівнем знань більше у 11Б класі. Розбіжність у показнику середнього балу не значна 0,2.

Порівнюючи результати річного оцінювання та ДПА з математики, слід відзначити що якість знань у 11А класі збільшилася на 20%, середній бал збільшився на 0,8. У 11Б класі аналогічно якість збільшилася з 60% до 82%, що складає 22%, на 1,1 покращився середній бал.

Профільним предметом у 11а класі є інформатика, предмет з якого якість знань за рік складає 86%, за наслідками ДПА 85%. На 0,9% з 9,1 до 9,9 підвищився середній бал.

Предметом за вибором учнів 11Б класу стала історія України. Якість знань під час ДПА склала 100%, що на 6% вища ніж за рік. На 1,2 збільшився середній бал.

Моніторинг рівня навченості свідчить про якісні зміни у організації навчально- виховного процесу , про підвищення рівня мотивації учнів до навчання.

Згідно до плану роботи навчального закладу на ІІ (концептуально-діагностичному етапі) дослідно-експериментальної роботи за темою: «Використання Інтернет та медіа освітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості» (на 2011-2016 н.р.) проведено низку організаційних, діагностичних, методичних, освітніх заходів направлених на досягнення мети та реалізацію головних завдань експерименту.

Проведено перший етап діагностики рівня впливу Інтернет та медіа освітніх технологій на становлення інноваційної особистості учнів та їх ставлення до впровадження у навчальному закладі медіа освітніх інновацій. На питання анкети дали відповідь учні 8 класів (80 чол.), 10 класів (65 чол.).

До проведення соціологічного дослідження у межах експерименту залучилися 53 вчителя. Узагальнено результати анкети 230 батьків з питань вивчення сімейної медіа культури з метою виявлення мотивізаційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження Інтернет та медіа технологій.

13 вчителів взяли участь у апробації допоміжних електронних матеріалів під час навчальних занять за програмами 7 класу у межах діяльності НП «Відкритий світ». 20 вчителів пройшли курси та отримали сертифікати за програмою «Інтел 10.0». 3 вчителя, які приступили до роботи у поточному навчальному році пройшли курси ІКТ та Інтел 2.0. Педагогами 100% пройдено навчання інформаційно-комунікативних технологій. 3 вчителів взяли участь у семінарах та отримали сертифікати щодо використання інтерактивних комплексів Panasonik. Педагоги брали активну участь у роботі міських, обласних семінарів у СШ № 139, № 66 Дніпродзержинська.

На виконання наказу №169 від 27.09.2012р. ДОІППО «Про проведення апробації електронних освітніх ресурсів науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх» проведено апробацію навчальних матеріалів Е-школи з курсу географії у 6 класі.

 

Другий рік вчителі через систему «Мої знання» ведуть електронні журнали та щоденники, що забезпечує вчасне інформування батьків про результати навченості дітей. Працює та постійно оновлюється шкільний сайт. Управлінська діяльність повністю комп’ютерізована.

Є певні надбання навчально-виховного процесу щодо результативності учнів у впровадженні інформаційних технологій. Так, 5 учнів стали переможцями різних етапів учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій. 1 учень переможець обласного конкурсу «Мікроша 2013». 5 учнів переможці конкурсу-захисту дослідницьких робіт «Джерельця».

Суттєво покращилася матеріально-технічна база:

-4 кабінети початкової школи, кабінет біології, хімії, історії, математики, фізики обладнано демонстраційною апаратурою, ноутбуками;

-вирішується питання обладнання комп’ютерного класу для початкової школи у зв’язку із введенням курсу «Сходинки до інформатики»;

Матеріали роботи на ІІ етапі впровадження експерименту узагальнені та заслухані на засіданні педагогічної ради 31.05.2013р.

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1099 від 22 вересня 2011 р., наказу Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради № 270 від 05.09.2012р. «Про проведення 1-3 етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з базових дисциплін у 2012-2013 н.р.», наказу № 656 від 17.10.2012р. відділу освіти Бабушкінської районної ради з метою стимулювання творчого самовдосконалення дітей, виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, реалізація здібностей талановитих учнів, формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, формування у колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи, популяризації досягнень науки, техніки та новітніх технологій; пошуку , підтримки, розвитку творчого потенціалу учнів у період з 17 жовтня по 15 листопада 2012 р. проведено І етап учнівських олімпіад з по районні відбіркові етапи.

У І етапі учнівських олімпіад взяло участь 267 учнів 6-11 класів з 15 базових дисциплін. Керівниками методичних комісій вчасно підготовлено зміст завдань, визначено участь учнів, підведено підсумки, створено команди для участі у районному відбірковому етапі. У районному відбірковому етапі учні отримали наступні результати:

пп

предмет

К-сть учасни-

ків

К-сть перемож-

ців

1 місце

2 місце

3 місце

% якості

Рей-тинг

К-сть балів

ПІБ вчителя

1.

Математика

10

3

-

1

2

30%

0,5

5

Лісконог Л.В.

Артеменко Н.Р.

Лось Л.І.

2.

Українська мова

5

3

2

1

 

60%

2,6

13

Поцелуйко Р.К.

Мартиненко О.Л.

3.

Російська мова та література

8

6

4

1

1

75%

3

24

Пуйто А.М.

Біла Л.Д.

4.

Англійська мова

10

5

1

2

2

50%

1,3

13

Руднєва І.Л.

Ткаченко Н.О.

5.

Німецька мова

3

3

1

2

 

100%

3,65

11

Клімік З.І.

6.

Біологія

4

4

3

1

 

100%

4

18

Костенюк Т.М.

Діденко І.О.

7.

Географія

3

1

-

-

1

33%

0,33

1

Жилка С.С.

8.

Правознавство

8

6

1

2

3

75%

1,7

14

Грінблат Л.П.

9.

Фізика

11

3

1

 

2

28%

0,6

7

Богданова Н.М.

Мануйленко С.М.

10.

Хімія

8

6

-

2

4

75%

1,2

10

Торба В.А.

11.

Історія

11

6

1

3

2

55%

1,45

16

Гончаров В.О.

Зінчук С.Л.

Грінблат Л.П.

12.

Інформатика (офіс)

5

2

 

2

 

40%

1,2

6

Зеленська Н.А.

Мухіна Л.А.

13.

Фізкультура

2

2

     

0

0

0

Каурова С.М.

Каплун А.Д.

14.

Образотворче мистецтво

6

5

2

2

1

83%

2,8

17

Залужна С.П.

Всього:

95

53

16

19

18

55%

1,73

153

 

Як видно з таблиці з 95 учасників переможцями стали 53 учні, що складає ____ якості та отримали 153 бали. За формулою:

3КБ

R1 = n (де 3КБ – загальна кількість балів, n – кількість учасників).

За кожний диплом, отриманий членом команди нараховується така кількість балів:

Диплом І ступеня – 5 балів;

Диплом ІІ ступеня – 3 бали;

Диплом ІІІ ступеня – 1 бал.

Визначимо рейтинг команди:

Високий рейтинг та якість виступу мають команди:

з біології (вч. Костенюк Т.М., Діденко І.О.) -100%,

з німецької мови (вч. Клімік З.І.) – 100%

з правознавства (вч. Грінблат Л.П.) – 75%

з хімії (вч. Торба В.А.) – 75%

з ОТМ (вч. Залужна С.П.) 83%

з російської мови та літератури (вч. Пуйто А.М.) – 75%

з української мови та літератури (вч. Поцелуйко Р.К., Мартиненко О.Л.) 60%

з історії (вч. Грінблат Л.П., Гончаров В.О., Зінчук С.Л.) – 55%.

Загальний показник якості участі начального закладу складає 55%, а рейтинг 1,73, ці показники більші відповідно на 10% на 0,43 ніж у минулому навчальному році. Суттєво збільшився рейтинг команди з української мови, російської мови, німецької мови, правознавства, англійської мови. Знизився рейтинг з математики у 2,5 рази, нульовий результат вперше проведеної олімпіади з фізичної культури. В особистій першості щодо участі та результативності в олімпіадах найкращих результатів досягли: Нечволод Марія 8А (4 предмета), Коновалов М. 10Б (3 предмети), Івлєва Настя 10В (3 предмета), Кострикін Святослав 10В (3 предмета), Кучеренко Роман 9А (№ предмета), Степанян Сусанна 11Б (3 предмета). Високий рейтинг участі та перемог мають учні 11Б класу – 8, 9А – 8, 11А – 7, 10В – 6, 10Б – 5, 8А – 5. Не мають переможців районного відбіркового етапу учні 8АБВ,7АГ класів. Більше всього переможців районного етапу підготували вчителі: Грінблат Л.П. – 8 учнів,Торба В.А. – 6 учнів, Залужна С.П. – 5 учнів, Пуйто А.М. – 4 учні.

У відповідності до Положення про районний конкурс творчо-досліджувальних робіт «Джерельця» в рамках І етапу конкурсу-захисту учнівських робіт Малої академії наук, Всеукраїнських експедицій учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України»

Згідно наказу № 779 від 29.12.2012р. відділу освіти Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради «Про підсумки районної конференції творчо-досліджувальних робіт «Джерельця» в захисті взяли участь 44 учасника з 9 навчальних закладів району, які представили 27 робіт, з них учасниками стали 12 учнів НВК № 99, які представили 8 робіт.Журі відзначило змістовність та широке розкриття тем таких робіт: Пасічник Карини -9Б (вч. Жилка С.С.), «Кухлик меду», в якій вона представила самостійно розроблений календар пасічника на 2013 рік та Євграфової Ірини (кер. Артеменко Н.Р.), «7 чи 13»? Яке число щасливе? Свою роботу Ірина побудувала на висновках анкетування учнів школи, працівників ДАІ, МНС.

Юні пошуковці Івлєва Анастасія – 10А та Петулько Марія – 10Б (кер. Торба В.А.) «Їжа богів» - викликали свої спостереження та лабораторні висновки про якість кількох видів молока; Юрченко Марії (кер. Торба В.А.) «Лихоманка шампунів» - дала свої висновки із спостережень та лабораторних дослідів про шампуні, якими користуються більшість людей; Черевко Катерини (кер. Бєлікова С.А.) «Фронтальна геометрія» - на власних прикладах розповіла про нове направлення в математиці; Щепакіна Дмитра та Щербини Дмитра (кер. Богданова Н.М.) «ArduinoLineCar» - розказали про один з винаходів робототехніки.

Слід відзначити велику кількість змістовних робіт НВК № 99, що свідчить про високий рівень дослідницької роботи в цьому закладі

.

2. Аналіз виховної роботи

У 2012-2013 н.р. виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм, виконання міських довгострокових програм. Головна увага приділялася розвиткові творчих здібностей школярів; формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Протягом семестру питання виховної роботи розглядалися на нарадах: «Соціальний паспорт НВК»; «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах», «Стан роботи гуртків», «Аналіз стану роботи з дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування, багатодітними сім’ями», «Робота з обдарованими дітьми», «Про попередження насильства в сім’ях», «Попередження травматизму», «Профілактика шкідливих звичок», «Літнє оздоровлення».

Розглядалися питання виховної роботи і на засіданнях педагогічної ради:

«Робота з дітьми, які потребують посиленої педагогічної уваги», «Хід виконання плану заходів реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!», «Розвиток творчих здібностей учнів», «Інтерактивні форми роботи класного керівника», «Попередження травматизму учнів», «Зайнятість учнів у позаурочний час», «Патріотичне виховання учнів», «Формування в дітей навичок здорового способу життя».

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах: «Соціальний паспорт НВК»; «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах», «Стан роботи гуртків», «Аналіз стану роботи з дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування, багатодітними сім’ями», «Про стан роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих умовах», «Стан роботи з громадянського виховання», «Патріотичне виховання», «Проведення майстер-класів обдарованими дітьми», «Стан дитячого травматизму», «Профілактика шкідливих звичок та правопорушень», «Профорієнтаційна робота з учнями», «Аналіз екскурсійної роботи класних керівників».

Протягом навчального року увага приділялася екологічному вихованню, мета якого є виховання екологічно свідомої особистості, залучення учнів до активної діяльності на захист довкілля. Вчителі біології – Діденко І.О., Костенюк Т.М. та вчителі трудового навчання – Богдан А.С., Залужна С.П. у березні - квітні провели екологічний двомісячник «Зелений дивосвіт», в рамках якого організували акції «Чисте подвір’я – чиста Земля», «Зелений паросток майбутнього». Протягом року діяв і екологічний рейд «Зелений патруль». Пам’ятаючи про екологічну катастрофу, щорічно в НВК проводиться лінійка – пам’яті ліквідаторам аварії на ЧАЕС, класні керівники проводять уроки - пам’яті до дня Чорнобильської трагедії «Дзвони Чорнобиля». Мають місце і класні години щодо екологічного виховання «Увійди в природу другом», «Допоможи природі», організована виставка малюнків «Осінній дивограй», «Пробуджена ніжність». Творча група учнів дитячої організації «СЕМС» провела акції «За життя без сміття», «Екологічна юстиція» конкурс екологічних агітбригад «Земля краси – земля любові». Зацікавленість в учнів викликав екологічний проект «Громадянська думка:проблеми екології нашого регіону»,

в якому брали участь учні 5-11 класів.

Значна увага приділяється і трудовому вихованню. На уроках біології та праці учні доглядають за зеленими насадженнями на території НВК, за кожним класом закріплена відповідна пришкільна ділянка. Учнями 7-11 класів спільно з учителем праці та біології

поновлено клумби, висаджені квіти та пересаджені кущі. Чимало заходів проведено щодо благоустрою території району.

У 2012-2013 н.р. діяльність педагогічного колективу була спрямована і на патріотичне виховання учнів. Учні та педагогічний колектив із зацікавленістю взяли участь в акції «Безсмертний полк». У зв’язку з відзначенням 68-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. класними керівниками організовані екскурсії до діорами «Битва за Дніпро», до історичного музею ім.. Д.І. Яворницького. Незабутньо пройшли екскурсії бойовими місцями Дніпропетровської області. На І поверсі оформлено виставку «68 річниця Перемоги». Вчитель образотворчого мистецтва Залужна С.П. провела конкурс малюнків та плакатів «Їх подвиг шануємо і пам’ятаємо». Вчителі історії організували перегляд фільмів про Велику Вітчизняну війну; учителі-філологи провели конкурс літературних творів «Сторінки, опалені війною». Класними керівниками проведені уроки мужності «Безсмертний полк»», зустрічі з ветеранами. Організовано пройшли акції: «Турбота», «Дзвіночки Перемоги», мета яких привітати зі святом ветеранів мікрорайону квітами та подарунками, надати допомогу по господарству.

Живий інтерес і зацікавленість учнів викликала пошукова робота щодо збирання документальних матеріалів щодо історії нашої держави. Чимало тематичних заходів проведено в НВК, виставка літературних творів, фотоматеріалів, проведено учнівські конференції, засідання круглого столу, виступи пошукових груп, години пам’яті і скорботи.

22 січня 2013 р. в 1-11 класах проведений єдиний тематичний урок «Україна – сім’я єдина» до Дня соборності України. Класні керівники 1-4 класів провели з учнями бесіди щодо державних символів України, а також конкурс малюнків «Моя Батьківщина».

Вже традицією стало проведення акції «Діти єднають Україну», в межах якої учні спільно з класними керівниками виготовили символи єднання з синьої та жовтої стрічок.

Протягом року проведено чимало заходів щодо громадянського виховання учнів. Так, вчителі історії підготували учнівську конференцію «За єдину Україну», вчителі-філологи написали з учнями твори-роздуми «З Україною в серці», «Герої – захисники».

У шкільній бібліотеці створено виставку книг видатних письменників, історичних документів до вшанування пам’ятних дат.

Фізична культура й здоров’я формують в учнів потребу фізичного вдосконалення, загартовують волю. Тому протягом навчального року учні НВК під керівництвом Каурової С.М., Каплуна А.Д., Соловйової М.М., Ткаченка Ю.С., Кислого С.І. взяли участь у спортивних змаганнях гімназії, району, міста. Так, в НВК проведені спортивні естафети до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Збройних сил України, легкоатлетичної естафети «Спритні. Сміливі. Сильні» до дня Соборності України, 68-річниці Перемоги.

Команда учнів отримала призові місця у районних змаганнях зі спортивного орієнтування, вело туризму, баскетболу, футболу, волейболу, регбі.

З метою виховання здорового способу життя класними керівниками проведені тематичні бесіди «За здоровий спосіб життя» (1-11 кл.), захист плакатів «Наркоманія – дорога в безодню» (9-11 кл.). Вчитель біології Діденко І.О. підготувала агітбригаду, яка успішно виступила на міському конкурсі «Молодь обирає здоров’я». Класними керівниками спільно зі шкільним психологом протягом навчального року організовані тренінги для учнів, вчителів та батьків з питань формування здорового способу життя і безпечної поведінки.

З метою проведення цілеспрямованої роботи з учнівською молоддю щодо профілактики травматизму, виховання поважного ставлення до безпеки людини, педагогічним колективом проводилась певна робота. Продовжено викладання курсу «Основі безпеки життєдіяльності», на уроках учні мають змогу відпрацювати практичні дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, проведено місячник «Увага! Діти на дорозі!», у межах якого у 1-6 класах проведено гру «Дорожня Абетка»,

у 2-7 класах – виставку малюнків та газет з Правил дорожнього руху. Вже традицією стало проведення в НВК свята «Світлофор» для учнів 1-4 класів. Протягом року організовані та проведені валеологічні акції «Молодь за здоровий спосіб життя», диспути «Виконуй правила дорожнього руху», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Правила поведінки на воді».

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне самоврядування «СЕМС» (Сміливі Енергійні Молоді Симпатичні). Членами учнівського комітету організовується і контролюється чергування учнів по школі, проводяться рейди-перевірки наявності шкільної форми, дотримання учнями правил поведінки.

Протягом навчального року організовані волонтерські загони, які надавали посильну допомогу людям похилого віку, ветеранам ВВв, а також учням , які опинилися в складних життєвих обставинах – акція «Діти – дітям».

З метою художньо-естетичного виховання протягом навчального року для учнів організовані екскурсії до театру опери та балету (7-10 кл.). Із задоволенням діти відвідали історичний музей ім. Д.І. Яворницького. Цікаво пройшли екскурсії «Місцями бойової слави», «Дніпропетровськ – промисловий», а також до Львова, Галушківки, Петриківки, Новомосковська. Гостинно приймали в актовому залі НВК творчі колективи зі спектаклями, цирковими виставами. Яскраво і весело учнями НВК були підготовлені концерти до Дня вчителя, до свята 8 Березня. Незабутніми пройшли традиційні свята Першого та Останнього дзвоника, Посвята в гімназисти, Осінній вернісаж Новорічний бал, Весняні зустрічі.

З метою виконання Міських довгострокових програм учні НВК протягом навчального року брали участь у різних конкурсах та змаганнях. Призові місця отримали учні в районному конкурсі «Планета дитинства» до Дня захисту дітей. Успішно виступив вокально-хоровий ансамбль «Співочі голоси» у районному фестивалі «Пісенний вернісаж» (керівник Зузик О.В.). Протягом року учні НВК брали участь у районних та міських конкурсах : літературних творів, дитячого малюнку. Вихованці вчителя образотворчого мистецтва Залужної С.П. стали переможцями міської виставки з декоративно-ужиткового мистецтва «Собори наших душ».

Команда учнів 9-10 класу стала Лауреатом міського конкурсу «За газетними рядками – справи юначі» (керівник Неплях Є.В.).

Невід’ємною складовою у вихованні дітей полягає робота з батьківською громадськістю. Головне завдання педагогічного колективу – залучити батьків до загального виховного процесу. Батьки НВК беруть участь у позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, налагоджена робота «педагоги - батьки» з метою зменшення конфліктних ситуацій в навчально-виховному процесі. Протягом року організовані та проведені батьківські всеобучі, конференції батьківської громадськості.

На І поверсі оформлено куточок для батьків, де розміщені телефони довіри та необхідна інформація. Встановлено графік прийому громадян з адміністрацією навчального закладу, а також зі шкільним психологом. Активізовано роботу батьківської ради щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти.

 

3.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

З метою соціального захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах протягом навчального року проводився моніторинг сімей в яких виховувались такі діти. Створено банк даних на учнів закладу, які виховуються в сім’ях під опікою, багатодітних сім’ях, які потребують супроводу з боку відповідних служб району. Для дітей пільгових категорій було організовано харчування яким користувалося 422 учні 1-4 класів, 32 учні з багатодітних сімей. 3 дітей під опікою, 30 учнів в групах продовженого дня. Дітям пільгових категорій надавалась можливість безкоштовного відвідування театрів, вистав, цирку. Надавалась допомога канцтоварами з боку депутатів міської ради. В літку 2013 року для дітей дві зміни працював пристосований літній табір відпочинку при НВК № 99, який відвідали біля 130 дітей.

З метою недопущення травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, забезпечення умов з охорони праці протягом навчального року проводилася робота з профілактики. Питання охорони праці, охорони життя заслухані на педагогічній раді при директорові, видані відповідні накази, проведені вчасно відповідні інструктажі. В той же час за навчальний рік було травмовано 5 учнів під час навчально-виховного процесу. 3 з яких через порушення учнями правил поведінки під час уроків, 1 на уроці фізкультури і 1 травма через хуліганські дії однокласника. По всіх видах травм проведено розслідування, складено акти, видано відповідні накази. Спільно з профспілковим комітетом розроблено нову колективну угоду на 2013-2015 роки, де заплановані заходи на поліпшення охорони праці, охорони життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

 

4. ДОСЛІДНО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ:

«Використання Інтернет та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості

Згідно до плану роботи навчального закладу на ІІ (концептуально-діагностичному етапі) дослідно-експериментальної роботи за темою: «Використання Інтернет та медіа освітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості» (на 2011-2016 н.р.) проведено низку організаційних, діагностичних, методичних, освітніх заходів направлених на досягнення мети та реалізацію головних завдань експерименту.

Проведено перший етап діагностики рівня впливу Інтернет та медіа освітніх технологій на становлення інноваційної особистості учнів та їх ставлення до впровадження у навчальному закладі медіа освітніх інновацій. На питання анкети дали відповідь учні 8 класів (80 чол.), 10 класів (65 чол.).

До проведення соціологічного дослідження у межах експерименту залучилися 53 вчителя. Узагальнено результати анкети 230 батьків з питань вивчення сімейної медіа культури з метою виявлення мотивізаційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження Інтернет та медіа технологій.

13 вчителів взяли участь у апробації допоміжних електронних матеріалів під час навчальних занять за програмами 7 класу у межах діяльності НП «Відкритий світ». 20 вчителів пройшли курси та отримали сертифікати за програмою «Інтел 10.0». 3 вчителя, які приступили до роботи у поточному навчальному році пройшли курси ІКТ та Інтел 2.0. Педагогами 100% пройдено навчання інформаційно-комунікативних технологій. 3 вчителів взяли участь у семінарах та отримали сертифікати щодо використання інтерактивних комплексів Panasonik. Педагоги брали активну участь у роботі міських, обласних семінарів у СШ № 139, № 66 Дніпродзержинська.

На виконання наказу №169 від 27.09.2012р. ДОІППО «Про проведення апробації електронних освітніх ресурсів науково-педагогічного проекту «Обласна електронна школа «Школа, відкрита для всіх» проведено апробацію навчальних матеріалів Е-школи з курсу географії у 6 класі.

Навчальний заклад взяв активну участь у роботі міської серпневої онлайн конференції, педагоги постійні учасники інтернет конференцій ДпОЦОЯО. Національний тренер НП «Відкритий світ» Мухіна Л.А. протягом року навчала педагогів СШ № 21, 52, 80 за програмою «Інтел 10,0». 7 педагогів надіслали електронною поштою роботи на Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень 2013 та стали його лауреатами, отримавши дипломи Інституту обдарованої дитини. Продовжено методичний супровід, розроблено та проведено семінарські і практичні заняття для класних керівників, вчителів-предметників із питань упровадження Інтернет та медіа освітніх технологій:

-Батьківські збори «Ми за безпечний Інтернет» (ділова гра);

-моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів (практичні заняття);

-підготовка інформаційного буклета педагога (практичні заняття);

-вимоги до сучасного уроку з інформаційною підтримкою (семінарське заняття);

-кейс-метод (майстер-клас).

Проведено засідання педагогічної ради за темою: «Інформаційно-комунікативні технології – в освіту. Навички учасників навчально-виховного процесу для життя у ХХІ столітті».

Усі методичні заходи: семінари, круглі столи, засідання пед.. ради, батьківські збори проходять з комп’ютерною підтримкою.

Проведено конкурс на кращий буклет «Я вчитель НВК № 99». Медіатека навчального закладу поповнилася 340 електронними уроками та виховними закладами.

Другий рік вчителі через систему «Мої знання» ведуть електронні журнали та щоденники, що забезпечує вчасне інформування батьків про результати навченості дітей. Працює та постійно оновлюється шкільний сайт. Управлінська діяльність повністю комп’ютерізована.

Є певні надбання навчально-виховного процесу щодо результативності учнів у впровадженні інформаційних технологій. Так, 5 учнів стали переможцями різних етапів учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій. 1 учень переможець обласного конкурсу «Мікроша 2013». 5 учнів переможці конкурсу-захисту дослідницьких робіт «Джерельця».

2.Про підсумки роботи навчального закладу на ІІІ етапі

впровадження експерименту «Створення механізмів

трансформації навчально-виховного процесу на основі

принципів випереджаючої освіти для сталого

розвитку суспільства на 2009-2015 н.р.

Протягом 2012-2013 н.р. скореговано план роботи на ІІІ етапі, визначено провідні мету та завдання, проведено низку організаційних та методологічних заходів щодо досягнення мети експерименту. Так, за індикатором «Шкільна концепція» та «Освітня програма» навчальний заклад знаходиться на етапі творчого розвитку ідеї. У зв’язку із введенням до складу НВК – дошкільного навчального закладу, прийняттям нового державного стандарту початкової та базової освіти затверджено нову редакцію Статуту навчального закладу, а на його підставі внесено доповнення та корективи до шкільної Концепції розвитку (засідання пед.. ради від 30.08.2012р. протокол № 1) та Програми розвитку навчального закладу до 2015р. освітня програма передбачає надання якісної дошкільної освіти, підготовку учнів початкових класів до навчання у гімназії, до профільну освіту гімназистів, профільне навчання учнів 10-11 класів, змістовну роботу 4 груп продовженого дня, 7 безкоштовних гуртків: художньо-естетичного, спортивного напрямків. Індикатор взаємодії з органами місцевого самоврядування на етапі активної діяльності.

Директор НВК Гончаров В.О., заступник директора з НВР Пугач Г.О. є депутатами Бабушкінської районної ради і обрані за мажоритарним округом, що свідчить про великий вимір довіри з боку громадськості. Разом з місцевими органами самоврядування педагогічній та учнівські колективи беруть участь у спільних районних заходах:

-загальнорайонна батьківська конференція з профілактики шкідливих звичок та негативних проявів серед молоді;

-відкрита педагогічна рада вчителів Бабушкінського району «Психолого-педагогічні аспекти виховання»;

-щорічне районне свято обдарованої дитини «Успіх.Творчість,Визнання»;

-урочистості до дня визволення Дніпропетровська, Козацької Слави, дня Перемоги;

-громадської акції «Безсмертний полк».

Представники виконкому та депутатського корпусу учасники свят Першого та Останнього дзвоника, дня вчителя. Здійснюється постійна матеріальна допомога на матеріально-технічне забезпечення з боку депутатів міської ради.

Роль школи в місцевій громаді знаходиться на етапі активної діяльності. Вчителями проводиться значна робота щодо виховання у мешканців культури спілкування, вони активні учасники Всеукраїнської акції «Ми за чисту Україну». Активна і свідома участь педагогів у проведенні виборів депутатів Верховної ради, місцевих органів. 45 вчителів активно впроваджують державну програму зовнішнього незалежного оцінювання, беруть участь у роботі пунктів тестування, підготовка інструкторів ЗНО Бабушкінського району, у перевірці творчих завдань відкритого типу. Участь педагогів та учнів у соціальному житті мікрорайону також на етапі активної діяльності. Вчителі активні учасники сходів мешканців мікрорайону, збору інформації для створення соціального паспорту навчального закладу та мікрорайону. Висока якість роботи педагогів з питання обліку дітей шкільного віку, організації підтримки одиноких.

Інтеграція навчального закладу до світового співробітництва знаходиться на стартовому етапі і відображається у освітніх заходах за програмою Євростудент, участі у Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади України 2013».

-

5.Про роботу психологічної служби

НВК № 99

за 2012-2013 н. р.

Робота психологічної служби НВК № 99 здійснювалася згідно річного плану навчального закладу та плану психолога, що була спрямована на

​ забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;

​  розробку та впровадження розвивальної, корекційної програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів;

​ сприяння вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів, можливостей, підготовку учнів до свідомого життя;

​ первинну профілактику жорстокого поводження з дітьми, злочинності, різного виду залежностей та шкідливих звичок серед дітей різних вікових категорій;

​ формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків або осіб, що їх заміняють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

В роботі психолога постійно використовувалися різноманітні види діяльності, що передбачені Положенням про психологічну службу: організаційно-методична, консультування, психодіагностика, корекційно-відновлювальна, розвивальна та навчальна діяльність.

В минулому навчальному році згідно рекомендацій МОН розпочалося впровадження години психолога з метою життєтворення особистості учня та корекції психолого - розвивального виховання дітей різного віку.

Велика увага надавалася питанням, що стоять на постійному контролі - це профілактика насилля над дитиною, торгівля людьми, гендерне виховання, профілактика суїцидів, використання здоров’язберігаючих технологій та постійний психологічний супровід всіх учасників навчального процесу.

Стало традицією проведення Тижня психології, де діти демонструють творчі наробки, організують виставки досягнень, діти вчаться активному спілкуванню, правилам запобігання конфліктів, зустрічаються з цікавими людьми, обговорюють переглянуті фільми, проявляють турботу про дітей та сім’ї, що попали в складні життєві ситуації, відвідують Дитячий будинок, центри «Надія» та «Оберіг». Беруть участь в акціях: «Поділися іграшкою», «Наші добрі справи», «Молодь проти СНІДУ».

Учні школи були активними учасниками Всесвітнього Дня толерантності.

Вже декілька років учні 9-11 класів беруть участь в проведені Дня самоврядування, що передбачає розвиток інтересу до професії педагога. Діти з задоволенням працюють з вчителями, що надають їм професійну допомогу. Відгук про урок вчителя-наставника, враження вчителя - дублера, обговорення досягнень та труднощів, що виникали під час уроку, фотовиставка «Мій урок» - все це є підсумком дня самоврядування.

Велика увага приділялася адаптації до навчання дітей 1-х ,5-х та 10-х класів. За програмою «Універсал» в цих класах проведені обстеження: «Соціум», «Ціннісні орієнтації» та надані рекомендації класним керівникам.

В 7-Г , 8-А, 8-В класах викладалися факультативи: «Культура емоцій», «Основи психології».

Вже декілька років поспіль учні 11-х класів беруть участь в олімпіаді з педагогіки та психології та стають переможцями. В минулому навчальному році на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології посіла ІІ місце Степанян Сусана, учениця 11-Б класу.

Практичний психолог брав активну участь в проведені педрад, нарад при директорові, психолого - педагогічних консиліумах з виступами:

« Попередження та профілактика психологічного вигорання серед вчителів», « Етика вчителя», «Вікові та психологічні особливості п’ятикласників», «Психологічні особливості школярів на порозі підліткового віку».

Класним керівникам надані психологічні рекомендації щодо попередження суїцідальної поведінки дітей, запобігання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі, роботи з гіперактивними та агресивними дітьми.

Психолог був учасником батьківського всеобучу, де розглядалися такі питання: « Сімейне виховання без жорстокого відношення до дитини», «Попередження інтернетзалежності у дитини», «Попередження агресивної поведінки у дітей».

Завдання психологічної служби спрямоване на психологічний супровід

творчості та обдарованості учнів, що є передумовою формування сталого розвитку креативної особистості, цей напрямок мав відображення у проведеному Міському психолого-педагогічному семінарі для практичних психологів за темою: «Психологічна підтримка творчого потенціалу обдарованих дітей».

Підготовлено виступи на серпневій районній конференції «Про вектор наступності Державного стандарту дошкільної та початкової освіти з позиції психолога», на районній батьківській конференції «Попередження жорстокого відношення до дітей».

Брала участь в ІІ Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель – обдарований учень» та в Міжнародному конкурсі благодійних проектів «Добро починається з тебе».

Як керівник районного методичного об’єднання практичних психологів брала участь в обласному семінарі та виступила з питання: «Взаємодія практичного психолога з адміністрацією навчального закладу», в районному семінарі для молодих спеціалістів: « Адаптація молодого спеціаліста до роботи в школі».

 

6.РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Загальна кількість педагогічних працівників НВК №99 станом на 01.07.2013р. становить 67 осіб. З них 64 педагоги, 2 бібліотекаря, 1педагог-організвтор. Всі педагогічні працівники мають повну вищу освіту. Бібліотекар Якобчук О.Г. має середню-спеціальну освіту.

Кваліфікаційний рівень працівників:

​ Вища категорія – 45

​ І категорія – 3

​ ІІ категорія – 9

​ Спеціаліст – 8

​ Вчитель-методист – 18

​ Старший учитель – 10

​ Вихователь – методист -2

​ Без категорії (тарифний розряд) – 2

Неплях Є.В.(педагог-організатор)

Лавецька Н.М. (керівник гуртка хореографії)

В 2012-2013 н.р. план підвищення кваліфікації шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації та комп’ютерних курсів при ДОІППО виконано на 100% ( 12 вчителів пройшли курси підвищення кваліфікації за графіком).

В 2012-2013 н.р. було про атестовано за планом 13 педпрацівників НВК №99: 11 вчителів, 1 вихователь ГПД, 1 вихователь ДНЗ:

1. Гончаров Володимир Олексійович

2.Ожаховська Оксана Григорівна

3. Анастасіаді Галина Борисівна

4. Зінов’єва Ганна Дмитрівна

5. Пуйто Альбіна Михайлівна

6. Кретова Людмила Миколаївна

7. Руднєва Ірина Леонідівна

8. Грінблат Людмила Петрівна

9. Торба Вікторія Анатоліївна

10. Богданова Наталія Миколаївна

11. Каурова Світлана Миколаївна

12. Мамошина Валентина Олексіївна

13. Мартиненко Наталія Володимирівна

Атестація педагогічних працівників в 2013р. проводилась відповідно до ст. 54 Закону України “Про Освіту”, згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550, наказу Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради № 280 від 16.10.2012р. «Про атестацію педагогічних працівників в 2013 р.», та планом заходів з проведення атестації вчителів НВК № 99.

Адміністрацією та атестаційною комісією було проведено корегування плану атестації на 2012-2013н.р; створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідний наказ, ознайомлено педагогічний колектив зі списком педагогічних працівників, що атестуються ; перевірено строки проходження ними курсів підвищення кваліфікації; закріплено членів атестаційної комісії за вчителями, що атестуються, для вивчення системи роботи та узагальнення досвіду роботи складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів, що атестуються. Вчителями оформлено методичні папки самоосвіти на період атестації та міжатестаційний період. Протягом року практикувалися виступи вчителів, що атестуються, на засіданнях переметних методичних об’єднань, педагогічних радах; вивчався рівень їх професійної діяльності та загальної культури.

За період атестації проведено 8 засідань атестаційної комісії, на яких обговорювалися питання про хід атестації. В своїх виступах доповідачі досконало аналізували систему роботи вчителів, що атестувалися, давали характеристики якості виконання ними посадових обов’язків, наслідків навчально-виховної роботи, професійної компетентності. Члени атестаційної комісії, які були присутні на уроках та позакласних заходах своїх колег, висловлювали свої думки.

Наслідки роботи атестаційної комісії такі:

- Підтвердили відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист» - 5 педагогічних працівників (Гончаров В. О. , Пуйто А. М., Грінблат Л. П., Богданова Н. М., Мамошина В. О.)

- Підтвердив відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та встановлено педагогічне звання «старший учитель» - 1 педпрацівник (Торба В.А.)

- Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 педпрацівникові (Руднєва І.Л.)

- Підтвердили відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 4 педпрацівники (Каурова С.М., Шаповалова О.Г., Анастасіаді Г.Б., Кретова Л.М.)

- Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1 педпрацівникові (Зінов’євій Г.Д.)

- Присвоєно 9-й тарифний розряд вихователю ДНЗ – Мартиненко Н.В.

7.​ АНАЛІЗ РОБОТИ ДНЗ ПРИ НВК № 99

 

В дошкільному навчальному закладі при НВК № 99 станом на 01.06.2013р. функціонувало 6 груп:

-1 група раннього віку;

-2 групи молодшого віку;

-2 групи середнього віку;

-1 група старшого віку.

Кількість дітей в ДНЗ – 140 малят.

Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, а саме – Закону України «Про дошкільну освіту», з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

Метою закладу є збереження та зміцнення здоров’я дітей. Навчально-виховний процес ґрунтується на впроваджені сучасних ефективних технологій, створенні сприятливих психологічних умов та співпраці всіх учасників.

Завдання педагогічного колективу ДНЗ на 2012-2013 н.р.:

1.Зміцнення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я дітей на засадах особистісного розвитку кожної дитини.

2.Морально-етичне виховання дошкільнят.

3.Сучасні методи взаємодії ДНЗ і сім’ї.

Статистичні дані педагогічного колективу:

Педагогічний колектив – 10 осіб.

Освітній рівень:

Вища педагогічна освіта – 5

Середня-спеціальна педагогічна освіта – 5

(3 з 5 навчаються у вищих навчальних закладах).

Кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст вищої категорії – 1

Мають звання «Вихователь-методист» - 1.

Упродовж 2012-2013 н.р. ДНЗ продовжував працювати за державною програмою «Я у Світі». Програмою «Впевнений старт для дітей старшого віку», додатковими посібниками до державних програм.

Була проведена робота з вивчення нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, який є Державним стандартом дошкільної освіти України. Для цього упродовж року на педагогічних годинах проводився дайджест методичної літератури, аналіз інформації та презентації нової програми «Базовий компонент дошкільної освіти» її інваріантна та варіативна складова.

Консультації, семінари, колективні перегляди занять, психолого-педагогічних проектів значно підвищено загальний теоретичний та практичний досвід вихователів.

Контроль та керівництво за навчально-виховним процесом був спрямований на підвищення якості освіти, створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності на мобільність колективу, щодо впровадження новітніх технологій, закріплення навичок керування самоосвітою. Так проведено тематичний контроль «Якість освітньо-виховного процесу умов для розвитку творчих здібностей дітей», «Рівень підготовленості дітей до навчання у школі», «Оздоровча робота в літку», фронтальний контроль за станом роботи груп «Веселі малюки», «Сонечко» (ІІ молодша група).

Була проведена атестація вихователів, в результаті якої було пройдено курси підвищення кваліфікації вихователем Мартиненко Н.В. та присвоєно 9 тарифний розряд.

Виконання річних завдань вирішувались за допомогою консультацій, семінарів, практикумів, обговорень, дискусій, колективних переглядів, педагогічних рад та педагогічних годин.

Робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію обласної та міської проблеми. За підсумками роботи за рік, членами творчої групи були розроблені рекомендації щодо подальшої успішної роботи.

Упродовж минулого начального року було проведено 3 педагогічні ради, на яких розглядались актуальні питання щодо організації навчально-виховного процесу в ДНЗ.

Цікаво проводились відкриті заняття, використовуючи активно нетрадиційні форми навчання. Особливо хочеться відмітити заняття вихователів Євменової О.В., Чушикіної О.А., Цегельної І.В. під час організації навчально-виховного процесу педагоги враховували рівень розумового розвитку малюка, рівень його знань та умінь, відношення до пізнання нового.

На початку минулого навчального року вихователями всіх груп обрані напрямки, за якою проводилась робота впродовж всього часу. Як результат, діти на кінець навчального року володіють достатньою кількістю інформації та вміють застосовувати свої знання під час тих чи інших ситуацій.

Навчально-виховний процес в нашому садочку є неперервний. Освітній процес будується на основі специфічних для дошкільного віку видів діяльності: ігрової, образотворчої, театралізованої, експериментальної, тощо. Щоб не упустити всі важливі моменти у розвитку дитини, постійно використовуються різноманітні діагностичні методики.

Відомо, що досить актуальним моментом навчально-виховної роботи є робота з родинами вихованців. Тому діяльність на початку навчального року починаємо з вивчення соціального портрету сімей вихованців, подалі орієнтуємось на це в своїй роботі. Співробітництво родини й дитячого садка передбачає «прозорість» всього навчального процесу. У зв’язку з цим постійно інформуються батьки про зміст, форми і методи роботи з дітьми, а також намагаємось заохочувати батьків приймати безпосередньо участь в житті дитячого садка шляхом організації сімейних конкурсів, сімейних газет, фотовиставках.

Якщо порівнювати результати минулого навчального року і цього навчального року можна відмітити, що колектив працював стабільніше, ефективніше. Це просліджується і за результатами діагностики вихованців, анкетування батьків, виховательських педагогічних годин, відгуків батьків та громадськості.

Плануючи роботу на новий навчальний рік, вважаємо за доцільним:

- продовжувати будувати освітній процес відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту». Базовий компонент дошкільної освіти, враховуючи особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання дітей;

- продовжувати активне впровадження в практику роботи педагогів інноваційних технологій з метою підвищення якості дошкільної освіти;

- впроваджувати в роботу ДНЗ варіативну складову Базового компоненту дошкільної освіти, а саме: гурткову роботу за напрямками «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи»;

- зміцнювати зв’язки з початковою школою НВК № 99.

8.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Згідно Статуту навчального закладу,фінансова діяльність закладу проводиться самостійно. Джерелами фінансування визначено бюджет району, доходи від госпрозрахункової діяльності, спонсорська допомога. Бюджет на 2013 рік був затверджений у сумі 8 млн. 375 тис. 181 грн. основними статтями у бюджеті НВК є заробітна плата всіх працівників 5 млн. 016 тис. 300 грн., що складає 60% від загальних видатків бюджету НВК. Нарахування на зарплату 1 млн. 820 тис. або 21%. На оплату комунальних послуг виділено 952 010 це 11,5%. Середа комунальних послуг найбільші затрати на теплопостачання 642000 грн. Витрати на інші послуги (телефон, АПС, Інтернет, дезінфекція, обслуговування очистки води, повірка лічильників) склали 105 484 грн. або 1,5%. Витрати на харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій склали 392 794 грн. або 5%. В бюджеті не затверджені витрати на матеріально-технічне забезпечення закладу, придбання комп’ютерної техніки. Виділені кошти на медикаменти в розмірі 3 100 грн. Дефіцит бюджетних коштів покращилися за рахунок доходів від платних послуг та спонсорської допомоги батьків, яка надходила на позабюджетний рахунок закладу та передавалась у вигляді матеріальних цінностей. Інформація про використання коштів розміщувалась на батьківському стенді, на шкільному сайті, доводилась до відома вчителів та батьків на педагогічних радах та зборах.

Основні витрати спонсорських коштів розподілились наступним чином з 01.09.2012р. по 01.06.2013р.:

1.Ремонт актового залу, оформлення сцени, завіса.

2.Виготовлення 9 стендів для шкільних потреб.

3.Підписка на дитячі і педагогічні видання для бібліотеки.

4.Ремонтно-аварійні роботи протягом року (сантехніка, електрика, освітлення, ремонт дверей, заміна замків).

5.Ремонт і профілактика комп’ютерної техніки, заправка ксероксів, принтерів (3 ремонта, 17 заправок).

6.Ремонт обладнання їдальні (холодильна камера).

7.Відновлення люків і зливних решіток ( 5 штук).

8.Придбання інвентарю та миючих засобів.

9.Забезпечення заходів з охорони праці та пожежної безпеки (вимір опору, заправка вогнегасників).

10.Витрати на організацію учнівських заходів (конкурси, посвята в гімназисти).

11.Придбання матеріалів для ремонту на новий навчальний рік.

12.Оплата за послуги охорони (денної і нічної) згідно договорів.

Всі витрати склали за вказаний період біля 105000 грн..

Крім того батьками, спонсорами передано на потреби закладу матеріальні цінності на 21 000 грн. а саме:

1.Столи письмові – 4 шт.

2.Проектори мультимедійні – 6 шт.

3.Екрани настінні - 6 шт.

4.Ноотбуки – 2 шт.

5.Системні блоки – 2 шт.

6.Телевізори – 2 шт.

7.Конфектори теплові – 33 шт.

Адміністрація НВК № 99 при підготовці до нового навчального року планує виконати наступні заходи:

1.Ремонт 2-х спортивних залів площею 600 м2.

2.Ремтнт харчоблоку (покраска стін, ремонт обладнання).

3.Ремонт санвузлів І. ІІ, ІІІ поверхів.

4.Заміна лінолеуму в їдальні 250м2.

5.Ремонт сходових клітин 3-х блоків.

6.Ремонт 4-го блоку ІІ поверх.

7.Ремонт спортивних майданчиків (баскетбольна площадка).

8.Придбання меблів для початкової школи (шафи в каб. № 332).

9.Встановлення системи відеоспостереження.

10.Придбання спортивного інвентарю.

Витрати на ці заходи з 01.06.2013р. по 01.09.2013р. складуть біля 88 тис. грн. серед інших завдань, які плануються 2013-2014 н.р. це створення 3-го комп’ютерного класу, встановлення мультимедійних пристроїв в 10 кабінетах та при наявності бюджетного фінансування ремонт покрівлі, заміна вводу холодної води.

Від імені адміністрації НВК № 99 я хочу подякувати за плідну співпрацю членам ради закладу, його голові Гріненко С.А., членам класних батьківських комітетів за підтримку добрих починань з поліпшення матеріальної бази закладу.

В 2013-2014 н.р. перед педагогічним колективом будуть стояти серйозні завдання, а саме:

1.Буде продовжено реформування освіти в 2-х класах. Введено курс «Сходинки до інформатики».

2.треба реалізувати новий зміст навчання для 5-х класів, де вводиться 2-га іноземна мова і курс інформатики.

3.Буде посилено моніторинг за якістю освіти в 9-11 класах.

4.Особлива увага буде приділена профілактиці шкідливих звичок у учнів, боротьбі з правопорушеннями серед підлітків.

5.Буде звернута увага на поліпшення фізкультурної, спортивно-масової роботи серед учнів.