Шевченківський район. КЗО НВК № 99

  


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Эксперементальная деятельность

Навчальний заклад нового типу - навчально- виховний комплекс, орієнтований на зміни розвитку, завдяки з'явившимся нововведенням має перспективу. Щоб реалізувати активний тип поведінки, навчальний заклад повинний вивчати і прогнозувати зміни в освітніх потребах, відстежувати появу педагогічних нововведень. Формування бачення майбутнього навчально- виховного комплексу - надзвичайно важлива творча задача, вирішення якої передбачає опору на інновації, що несуть і дають можливість визначити статус і призначення навчального закладу.
Плануючи перспективу розвитку навчального закладу однією з основних стратегій ми висунули стратегію шкільних змін, що припускає експериментальну роботу.
Сутність педагогічного експерименту - це навмисне внесення в педагогічний процес принципово важливих змін відповідно до завданням дослідження, гіпотези; такою організацією педагогічного процесу, яка дозволяє бачити зв'язок між досліджуваними явищами без порушення, однак, цілісного характеру самого процесу; глибоким якісним аналізом і по можливості більш точним кількісним виміром як введених в педагогічний процес нових і видозмінених компонентів, так і результатів самого процесу.
Зазвичай предметом педагогічного експерименту є навчальні програми та методи навчання, організаційні форми роботи та вплив їх на якість знань, рівень оволодіння навичками, вміннями, розумовий розвиток і вихованість учнів.
Широка експериментальна діяльність дозволить освітній установі:
По перше - уникнути ситуації непідготовленості впровадження в практику утворення, тих чи інших новацій, прийнятих на  регіональному та Всеукраїнському рівні.
По друге - сприяє творчому розвитку педагогів , пробуджує їх ініціативу, задовольняє потребу вчителів у професійній самореалізації, створює умови для професійного розвитку вчителя.
Крім того, експериментальна діяльність вимагає постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Таким чином, експериментальна діяльність є рушійною силою розвитку освіт
ньої установи.