Шевченківський район. КЗО НВК № 99

  


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Правова освіта та виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

  Із змінами, внесеними Законами України  від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII, від 21 лютого 2014 року N 742-VII

(Закон України від 8 грудня 2004 року №2222-IV визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010 у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття)

Положення Конституції України, прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII, визнано такими, що є чинними на території України згідно з Постановою Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року N 750-VII

Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей,
виражаючи суверенну волю народу,
спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом права на самовизначення,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію – Основний Закон України.

* * *

Розділ I

Загальні засади

Розділ II

Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Розділ III

Вибори. Референдум

Розділ IV

Верховна Рада України

Розділ V

Президент України

Розділ VI

Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади

Розділ VII

Прокуратура

Розділ VIII

Правосуддя

Розділ IХ

Територіальний устрій України

Розділ Х

Автономна Республіка Крим

Розділ ХI

Місцеве самоврядування

Розділ ХII

Конституційний Суд України

Розділ ХIII

Внесення змін до Конституції України

Розділ XIV

Прикінцеві положення

Розділ XV

Перехідні положення

 

* * *

Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року

Нормативні документи щодо організації  право-виховної роботи у навчальному закладі:

1.Конвенція про права дитини
2. Закон України «Про загальну середню освіту»
3. Закон України «Про освіту»
4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
5. Закон України «Про охорону дитинства»
6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
8. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»
9. Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»
10. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних організацій»
11. Національна доктрина розвитку освіти
12. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
13.Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»
14. Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей
15. Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном
16. Конституція України.
17. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530 Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.
18.Наказ МОН № 434 від 06.09.2000 року Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
19. Основні орієнтири виховання учнів 1 - 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Прграма.
20. Наказ Мінистерства освіти і науки України Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року
21. Цивільний кодекс України.
 

22.Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти сутність національного виховання становлення української державності, інтеграція у європейське І світове співтовариство

23. Концепція правової освіти І правового виховання школярів

 

 

001,-children-rights-book,-Ombudsman-Serbia,-2008  Конвенція ООН «Про права дитини» 

 

 

Законодавство України з прав дитини

 

 

Пам’ятка щодо забезпечення прав дітей

 

Перелік організацій  що опікуються захистом прав людини та дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

Накази та інструктивно-методичні листи

Міністерства з питань виховної роботи

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.12 № 1/9-595 «Деякі питання організації виховної роботи»

Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо планування роботи класного керівника від 14.08.08 № 1/9-520

Міська Програма профілактики правопорушень, бездоглядності та соціального захисту дітей на 2011 – 2015 роки

Обласна Програма профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, на 2011-2015 роки

 Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставина

Наказ від 01.02.10 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»;

 Наказ від 29.03.10 №255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв»;

Наказ від 30.12.10 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки);

Наказ від 30.12.10 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»;

Наказ від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;

 Наказ від 24.11.09 № 1061/4128 «Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»;

 Наказ від 11.06.12 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві»;

 Наказ від 19.07.12 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»;

Наказ від 03.08.12 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»;

 Інформаційно-методичний лист від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин;

 Інформаційно-методичний лист від 27.07.12 № 1/9-530 щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи

    «Порядоку розгляду звернення та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення», затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України, МВС України, Міністерства охорони здоров’я України, Державним комітетом України у справах сім’ї та молоді від 16.01.04 № 5/34/24/11.

Інтернет-ресурси «Права дітей»

· Служба у справах дітей

http://ssd.dndz.gov.ua/

· Онляндія – портал для батьків, дітей, вчителів

http://www.onlandia.org.ua/

· Український фонд "Благополуччя дітей"

http://www.childfund.org.ua/

· Конвенція про права дитини

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_021

· Права дітей

http://www.kidrights.kherson.ua/library/Prava/index.php

· Інформаційно-правовий портал для дітей та молоді

http://pravaditej.org.ua/

· Урядовий портал

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=29587

· Громадський моніторинг виконання конвенції ООН про права дитини в Україні

http://www.childrights.in.ua

· Захист прав дітей

http://ditu.ks.ua

· Блог про захист прав дітей

http://pravaditey.blox.ua/2011/06/Tsikavi-sajti-pro-zahist-prav-ditej.html

· Родина для дитини

http://www.familiesforchildren.org.ua

· Представництво міжнародної благодійної організації «Кожній дитині» в Україні

http://www.everychild.org.ua

· Міжнародна благодійна організація "Надія і житло для дітей"

http://www.hopeandhomes.org.ua

· Всеукраїнська громадська організація захисту дітей

http://www.children-ukraine.org/index.html

· Державний департамент з усиновлення дітей

http://ditu.gov.ua/

· Нормативні акти України. На сайті наданий вільний доступ до більшості законів і підзаконних актів України і різної аналітичної і довідкової інформації

http://www.nau.kiev.ua/

· Харківська правозахисна група. Правозахисні кампанії, методики і рекомендації захисту прав людини, новини, періодика з прав людини

http://www.khpg.org

Вкладення


 

 

Нормативні документи щодо забезпечення прав дітей на захист від жорстокості та насильства.

Перелік документів

Нормативно-правове забезпечення:

а) загальнодержавні документи:

-         Конституція України (ст.3, 28, 52);

-         Конвенція ООН про права дитини (ст.16);

-         Закон України «Про освіту» (п. 1 ст. 51, 54, 56);

-         Закон України «Про загальну середню освіту» (ст.36, 47);

-         Закон України «Про охорону дитинства» (ст. 10);

-         Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»;

-         Закон України «Про захист суспільної моралі» (ст.7);

-         Указ Президента України від 16.12.2011 №1163/2011 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”;

-         наказ МОН від 25.12.2006 № 844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»;

-         наказ МОН від 23.08.2006 № 631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав неповнолітніх»;

-         наказ МОН від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильства над дітьми»;

-         наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від03.08.2012 №888 „По затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року”.

-         Сімейний кодекс України (п. 6, 7, ст. 150);

-         Порядок розгляду звернення та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення”, затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України, МВС України, Міністерства охорони здоров’я України, Державним комітетом України у справах сім’ї та молоді від 16.01.04 № 5/34/24/11;

-         Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 27.08.2010 № 778 (ст. 70, 74);

-         Порядок взаємодії суб’єктів с соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, затверджений спільним наказом від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106 (п.5).

-         Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2154-р «Про затвердження плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»